Brandkronad kungsfågel (Regulus ignicapilla) Firecrest
Brandkronad kungsfågel (Regulus ignicapilla) Firecrest

Lokal: Ålsjön, Hälsingland
Datum:  2017-05-06
Fotograf: Bengt Göthe  
Bildinformation: Hälsinglands första fynd av brandkronad kungsfågel. Notera de utspända hjässfjädrarna som visar hanens orangeröda hjässband vilket har gett arten dess namn.