Gulhämpling (Serinus serinus) European Serin  
Gulhämpling (Serinus serinus) European Serin

Lokal: Munster, Tyskland
Datum: 2017-06-18
Fotograf: Stefan Persson
Bildinformation: Notera gråsolkiga örontäckare samt vit flank med kraftiga svarta streck. Rent gult bröst utan streckning avslöjar att det är en hane.