Kustpipare (Pluvialis squatarola) Grey Plover Stäng fönster
Kustpipare (Pluvialis squatarola) Grey Plover

Lokal: Inre fjärden, Gävle, Gästrikland
Datum: 2012-08-05
Fotograf: Esbjörn Nordlund
Bildinformation: Den svarta undersidan gör att vi säkert kan säga att bildfågeln är adult. Typiskt för adulta kustpipare är att de är tecknade i svart och vitt (utan några guldbruna nyanser). Notera också den kraftiga näbben. Kan vi avgöra könet? Nej, i häckdräkt har honorna lite ljusa fjädrar insprängda i de svarta partierna, men eftersom det är höst och fågeln är på väg att anlägga den med ungfågellika vinterdräkten kan det vara svårt att säkert avgöra könet.