Prärietrana (Grus canadensis) Sandhill Crane Stäng fönster
Svenska (Latin) Engelska

Lokal: Hällby, Sala, Västmanland
Datum: 2014-04-29
Fotograf: Lena Radler
Bildinformation: Prärietranan finns normalt i Nordamerika och nordöstra Sibirien men har förirrat sig till Europa vid några tillfällen. Bildfågeln utgör dock första fyndet i Sverige. Arten är mindre än vår trana och saknar de svarta teckningarna på huvud och hals. Istället har prärietranan en karaktäristisk röd panna i adult dräkt. På kinden under det röda är den adulta fågeln normalt vitare än omgivande partier. Ungfåglarna saknar den röda pannfläcken och liknar därför ungfåglar av vanlig trana, dock storleken mindre.