Ringduva (Columba palumbus) Common Wood Pigeon
Ringduva (Columba palumbus) Common Wood Pigeon

Lokal: Simrishamn, Skåne
Datum: 2014-09-26
Fotograf: Stefan Persson
Bildinformation: En juvenil ringduva saknar helt den vita halsfläcken. Den vita fjädern på bildfågelns hals visar att den håller på att rugga från juvenil till adult dräkt (postjuvenil ruggning). Tittar vi närmare ser vi också att de flesta mindre och mellersta täckarna är bytta medan de större täckarna fortfarande är juvenila (lite smutsbruna med smal beige spets). Även handpennorna ser bruna ut vilket är typiskt för första generationens slitna pennor. Fågeln är alltså en årsunge (1K).