Rödhalsad snäppa (Calidris ruficollis) Red-necked Stint
Rödhalsad snäppa (Calidris ruficollis) Red-necked Stint

Lokal: Vejbystrand, Skåne
Datum: 2016-11-19
Fotograf: Thomas Tiger
Bildinformation: Små vadare i vinterdräkt är tämligen lika tecknade i grå ovansida och vit undersida. Därför får man ofta lägga större vikt vid storlek, form, proportioner, näbb och ben när man ska artbestämma vadare i vinterdräkt. Rödhalsad snäppa är inget undantag och även om flera andra vadare kan uteslutas utifrån dessa faktorer så kvarstår småsnäppa som förväxlingsrisk. Dessa två arter är svåra att skilja redan i sommardräkt, men en första klassens utmaning i vinterdräkt! Faktum är att vissa individer vintertid inte går att skilja utifrån fältmässiga observationer.  

Dock finns hos typiska individer vissa små (!) skillnader. Rödhalsad har då jämfört med småsnäppa tydligare ögonbrynsstreck, mer utdragen kroppsform med plattare profil (rygg), kortare ben och något högre näbbas. Typiska individer har också smalare spolstreck på ovansidans fjädrar än småsnäppa (vars täckare och skulderfjädrar normalt har bredare spolstreck vilket ger ett mer fläckigt intryck).  
Bildfågeln är utifrån dessa bilder naturligtvis omöjlig att artbestämma. Denna individ har således blivit artbestämd utifrån andra mer detaljerade bilder. Notera bildfågelns kortare näbb jämfört med kärrsnäppan till höger. Vi kan också ana (även om fågeln är ihopkrupen) de korta benen.