Rödhuvad törnskata (Lanius senator) Woodchat Shrike Stäng fönster
Rödhuvad törnskata (Lanius senator) Woodchat Shrike

Lokal:  Hjälstaviken, Uppland
Datum:  2013-10-06
Fotograf: Esbjörn Nordlund
Bildinformation: Den ”grådaskiga” dräkten med antydan till vattring på bakhals och hjässa säger oss att vi har att göra med en ungfågel. Men vilken art? Ungfåglar av rödhuvad- och vanlig törnskata är mycket lika varandra och vi får titta på detaljerna. Som vi redan konstaterat är bildfågeln tämligen grå i färgtonen. En ung törnskata ger normalt ett något mer rödbrunt intryck, framför allt på ryggen, även om skillnaden inte är jättestor. Tittar vi på skulderfjädrar och mellersta täckare så kan vi ana att de är mycket ljusa – även dessa karaktärer talar för rödhuvad. Vill vi vara någorlunda säker så bör vi försöka titta på övergumpen. Hos bildfågel är den svår att se men med lite vilja kan man faktiskt ana att övergumpens fjädrar är ljusa (med mörkt subterminalband). Hos ung vanlig törnskata är dessa fjädrar varmare rödbruna!