Sånglärka (Alauda arvensis) Eurasian Skylark
Sånglärka (Alauda arvensis) Eurasian Skylark

Lokal: Flygstaden, Söderhamn, Hälsningland
Datum: 2016-04-03
Fotograf: Rolf Borg
Bildinformation: En flygande lärka – lätt? Nej, snarare svårt! Men tittar vi noga så kan vi konstatera att bildfågeln har en smal vit bakkant på vingen och vita yttre stjärtpennor. Det stämmer bra med sånglärka och utesluter i stort sett alla andra lärkor (trädlärka har t.ex. vitt ändband på stjärten och saknar vit bakkant på vingen). Enda lärkan som uppvisar dessa karaktärer i flykten är kalanderlärka, men den har en grövre näbb, svart halssidesfläck och – framförallt – mörka vingundersidor. Alltså är bildfågeln en sånglärka!