Sånglärka (Alauda arvensis) Eurasian Skylark
Sånglärka (Alauda arvensis) Eurasian Skylark

Lokal: Järvafältet, Uppland
Datum: 2013-05-06 
Fotograf: Lena Radler
Bildinformation: Notera vit bakkant på vingen i kombination med vita yttre stjärtpennor. Vi kan också se att vingens undersida är relativt ljus. Detta är typiska karaktärer för sånglärka!