Sidensvans (Bombycilla garrulus) Bohemian Waxwing
Sidensvans (Bombycilla garrulus) Bohemian Waxwing

Lokal: Skälby, Uppland
Datum: 2005-01-22
Fotograf: Lena Radler
Bildinformation: Notera handpennornas ljusa marginal som på spetsen bildar en "vinkel" (gul marginal på ytterfanet och vit på innerfanet). Eftersom unga sidensvansar endast har ljus marginal på ytterfanet kan vi dra slutsatsen att detta är en adult fågel. Kan vi säga något om könet? Nja, den svarta haklappen ser ut att ha en skarp avgränsning mot bröstet vilket skulle indikera hane, men bildvinkeln gör denna karaktär svårbedömd.