Smådopping (Tachybaptus ruficollis) Little Grebe
Smådopping (Tachybaptus ruficollis) Little Grebe

Lokal: Granskär, Söderhamn
Datum: 2015-01-05
Fotograf: Angus Thomson
Bildinformation: En ”kanelbulle” som flyter omkring skall alltid kollas lite extra – det kan ju vara en smådopping!