Småspov (Numenius phaeopus) Whimbrel Stäng fönster
Småspov (Numenius phaeopus) Whimbrel

Lokal: Blistermyran, Hälsingland
Datum: 2010-07-03
Fotograf: Stefan Persson
Bildinformation: En flygande spov är inte alltid lätt att artbestämma. Böjd näbb betyder små- eller storspov och eftersom näbben är ganska kort är det en indikation på småspov. Men hanar av storspov och unga storspovar på hösten kan ha ganska korta näbbar så vi får vara försiktiga. Tittar vi däremot på fötterna så ser de inte ut att kunna sticka ut bakom stjärten - en bra indikation på småspov! (Jämför t.ex. bilden på flygande storspov i galleriet!) Vidare så har småspov i genomsnitt tydligare tecknade undre vingtäckare och axillarer än storspov.