Större gulbena (Tringa melanoleuca) Greater Yellowlegs
Större gulbena (Tringa melanoleuca) Greater Yellowlegs

Lokal: Haga Kile, Askim, Västergötaland
Datum: 2017-12-26
Fotograf: Thomas Tiger
Bildinformation: Större gulbena är mycket lik en gluttsnäppa i proportioner och storlek. De riktigt gula benen eliminerar dock gluttsnäppa som ett alternativ. Rödbena har i juvenil dräkt visserligen gula ben, men rödbenan är en mindre fågel med tydligt kortare benlängd. Svårare är det att skilja större gulbena från mindre gulbena och bra observationsbetingelser krävs. Typiskt för större gulbena är den längre näbben som har en tydligare uppåtböjd profil. Näbben är också kraftigare och ljusare i basen än hos mindre gulbena. Den större arten är över huvud taget grövre i proportionerna med framförallt kraftigare hals.  
Vid detta datum är den adulta fågeln mycket lik den unga, som dock är prydligare ljusfläckad på ovansidan. Utifrån bilden går detta naturligtvis inte att avgöra men kunde ses i fält. Bildfågeln är alltså en årsunge (1K) och i fält kunde man också se att halsens streckning var distinkt och inte så suddig som hos en 1K mindre gulbena.