Svarthakad buskskvätta (Saxicola rubicola) European Stonechat
Svarthakad buskskvätta (Saxicola rubicola) European Stonechat

Lokal: Spanien
Datum: 2006 (april-maj)
Fotograf: Thomas Tiger
Bildinformation: Det svarta huvudet signalerar att bildfågeln är en adult hane. Vi kan också notera att den vita halssidesfläcken inte når så långt bak i nacken vilket stämmer bra på svarthakad buskskvätta. Dock har buksidans roströda endast en begränsad utbredning vilket kan föra tankarna till vitgumpad buskskvätta, men karaktären varierar. Det faktum att fågeln är fotograferad i Spanien gör att vi kan känna oss ganska säker på arttillhörigheten.