Sibirisk järnsparv (Prunella montanella) Siberian Accentor
Sibirisk järnsparv (Prunella montanella) Siberian Accentor

Lokal: Ottenby, Södra udden, Öland
Datum: 2010-10-15
Fotograf: Olle Thyrestam
Bildinformation: Vid en snabb observation där man inte ser den svarta strupen (vilket kan vara svårt på höstfåglar) finns förväxlingsrisk med sibirisk järnsparv. Dessa järnsparvar bör alltså studeras noga innan man kan känna sig säker på artbestämningen.