Törnsångare (Sylvia communis) Common Whitethroat Stäng fönster
Törnsångare (Sylvia communis) Common Whitethroat

Lokal: Sandemar
Datum: 2009-05-16
Fotograf: Mats Olsson
Bildinformation: Notera vit haka och ögonring. Den observante kan ana rödbruna kanter på större täckare och tertialer vilket avgör artbestämningen. Det gråtonade huvudet indikerar att bildfågeln är en hane.