Turturduva (Streptopelia turtur) European Turtle Dove Stäng fönster
Turturduva (Streptopelia turtur) European Turtle Dove

Lokal: Järvsö, Hälsingland
Datum: 2008-02-01
Fotograf: Stefan Persson
Bildinformation: Breda ljusbruna bräm på vingens täckare talar entydigt för turturduva. Vi kan se att handpennor samt större och mellersta täckarna är i dåligt skick (slitna och bruna). Det antyder att dessa fjädrar är kvarvarande ungfågelfjädrar eftersom dessa ofta har sämre kvalitet än de efterkommande fjädrarna. Fågeln är i så fall 2K gammal (på sitt andra kalenderår).