Vitgumpad buskskvätta (Saxicola maurus) Eastern Stonechat Stäng fönster
Vitgumpad buskskvätta (Saxicola maurus) Eastern Stonechat

Lokal: Hölick, Hudiksvall, Hälsingland
Datum: 2012-09-24
Fotograf: Stefan Persson
Bildinformation: Bildfågeln ser i första anblick ut att vara en vanlig buskskvätta. Den ljusa hakan säger oss att det är en ungfågel eller en adult hona (vilka är mycket lika i utseende). Men den observante ser dock att handpenneprojektionen är i kortaste laget för en vanlig buskskvätta. Ögonbrynsstrecket är dessutom väldigt svagt markerat. Bildfågelns karaktärer indikerar i stället svarthakad buskskvätta eller vitgumpad buskskvätta. För att skilja på dessa måste vi titta noga på övergumpen. Bildfågelns övergump verkar vara helt ostreckad vilket hos honfärgade individer avgör artbestämningen: vitgumpad buskskvätta!