Krysslista
Arter sedda under  "Söderhamn januari bird race"
Rangordnade i grupper efter lätthet att X  Alla
  Lag Damms. RM arna H-vall Report Bör koll Hum Dum Hans Gre 21-jan
  Art 37 43 36 29 32 27 27 49
1 gräsand 1 1 1 1 1 1 1 1
2 knipa 1 1 1 1 1 1 1 1
3 storskrake 1 1 1 1 1 1 1 1
4 tamduva 1 1 1 1 1 1 1 1
5 st. hackspett 1 1 1 1 1 1 1 1
6 talltita 1 1 1 1 1   1 1
7 svartmes 1 1 1       1 1
8 blåmes 1 1 1 1 1 1 1 1
9 talgoxe 1 1 1 1 1 1 1 1
10 nötväcka 1 1 1 1 1 1 1 1
11 nötskrika 1 1 1   1   1 1
12 skata 1 1 1 1 1 1 1 1
13 kaja 1 1 1 1 1 1 1 1
14 kråka 1 1 1 1 1 1 1 1
15 gråsparv 1 1 1 1 1 1   1
16 pilfink 1 1 1 1 1 1 1 1
17 grönfink 1 1 1 1 1 1 1 1
18 domherre 1 1 1 1 1 1 1 1
19 gulsparv 1 1 1 1   1 1 1
20 tofsmes   1 1 1 1   1 1
21 storskarv 1       1   1 1
22 fiskmås 1 1 1   1     1
23 gråtrut 1 1 1 1 1 1 1 1
24 gråspett 1             1
25 sidensvans 1 1 1   1 1   1
26 strömstare 1 1   1 1 1 1 1
27 björktrast 1 1 1 1 1 1 1 1
28 trädkrypare 1 1         1 1
29 korp 1 1 1 1   1 1 1
30 bofink 1 1 1         1
31 steglits 1 1           1
32 gråsiska 1 1 1 1 1 1 1 1
33 knölsvan   1 1 1       1
34 orre         1     1
35 havsörn   1 1 1 1 1   1
36 sparvhök       1       1
37 havstrut   1           1
38 spillkråka   1           1
39 kungsfågel   1 1 1   1   1
40 kanadagås 1   1     1   1
41 turkduva 1 1     1     1
42 koltrast 1 1 1   1 1 1 1
43 stare 1 1 1   1 1   1
44 grönsiska 1 1 1 1       1
45 bergfink 1             1
46 gröngöling   1           1
47 stjärtmes   1 1 1 1     1
48 snösiska   1 1   1     1
49 Bändelkorsnäbb   1           1
Dammsugarna
Thomas Tiger
Jan Lundstedt
Ringmärkarna
Stefan Persson
Robert Lindberg
Huddik
Mats Axbrink
Lars-Göran Lindström
Mats Sundkvist
Bör Kollas
Gunnar Andersson
Bengt Göthe
Tord Swales
Hans o Greta
Hans Larsson
Gunnel Edenström
Lasse Henningsson
Humle o Dumle
Ann-Mari Ekdahl
Sandra Dewerud
Kicki Jonsson
Reportrarna
Karin Andersson
Leif Larsson