Krysslista
Arter sedda under  "Söderhamn januari bird race" 2014
Rangordnade efter lätthet att X  Alla
Antal Lag Ringm Huddik Rengsjöexpress Hans o Bör koll     18-jan antal år antal lag
arter Art 41 35 39 27 26 0 0 49    
1 gräsand 1 1 1 1 1     1 3 18
2 knipa 1 1 1 1 1     1 3 18
3 storskrake 1 1 1 1 1     1 3 18
4 tamduva 1 1 1 1 1     1 3 18
5 st. hackspett 1 1 1 1 1     1 3 18
6 blåmes 1 1 1 1 1     1 3 18
7 talgoxe 1 1 1 1 1     1 3 18
8 nötväcka 1 1 1 1 1     1 3 18
9 skata 1 1 1 1 1     1 3 18  
10 kaja 1 1 1 1 1     1 3 18
11 kråka 1 1 1 1 1     1 3 18
12 gråsparv 1 1 1 1 1     1 3 18
13 pilfink 1 1 1 1 1     1 3 18
14 grönfink 1 1 1 1 1     1 3 18
15 domherre 1 1 1 1 1     1 3 18
16 gulsparv 1 1 1 1 1     1 3 17
17 strömstare 1 1 1 1 1     1 3 17
18 talltita 1   1 1 1     1 3 16
19 björktrast 1 1 1 1 1     1 3 16
20 koltrast 1 1 1 1 1     1 3 16
21 svartmes 1 1 1 1 1     1 3 15
22 nötskrika 1 1 1 1 1     1 3 15
23 gråsiska 1 1 1 1       1 3 15
24 gråtrut 1 1 1         1 3 13
25 tofsmes 1   1   1     1 3 12
26 korp 1             1 3 12
27 havsörn 1 1 1         1 3 11
28 sidensvans 1 1 1 1       1 3 10
29 grönsiska   1           1 3 9
30 stjärtmes     1         1 3 9
31 trädkrypare 1   1         1 3 8
32 havstrut 1 1 1 1 1     1 3 8
33 kungsfågel 1   1         1 3 8
34 sparvhök 1 1           1 3 6
35 turkduva 1             1 3 6
36 steglits 1   1         1 3 5
37 orre   1 1         1 3 5
38 snösiska 1             1 3 5
39 gråspett     1         1 3 4
40 sångsvan 1 1 1 1 1     1 2 11
41 knölsvan 1 1 1 1 1     1 2 8
42 fiskmås 1 1 1         1 2 7
43 bofink                 2 6
44 storskarv                 2 4
45 duvhök   1           1 2 3
46 bergfink     1         1 2 2
47 stare                 1 5
48 bläsand                 1 5
49 kanadagås                 1 3
55 gärdsmyg 1 1           1 1 2
50 järpe                 1 1
51 spillkråka                 1 1
52 salskrake                 1 1
53 kungsörn                 1 1
54 gröngöling                 1 1
56 varfågel     1         1 1 1
57 alfågel                 1 1
58 bändelkorsnäbb                 1 1
59 vattenrall   1           1 1 1
60 Sävsparv 1             1 1 1
61 stenknäck 1             1 1 1
Ringmärkarna
Robert Lindberg
Stefan Persson
Rengsjöexpressen
Tommy Magnusson
Thomas Tiger
Huddiksvall
Mats Axbrink
Lars-Göran Lindström
Mats Sundkvisr
Hans o Greta
Gunnild Edenström
Hans Larsson
Ulla Persson
Lasse Henningsson
Bör kollas
Gunnar Andersson
Bengt Göthe
Angus Thomson