Vägbeskrivning och karta över fågellokaler runt Söderhamn

© Stefan Persson

Kartorna nedan får printas ut för eget bruk.

ÖversiktskartaKorsholmsuddenKorsholmsuddenSkatönStenöÅlsjönMadenLugnesjönGranskärs våtmarkVårdbergetFlygstadenAlirs ÖgaÅLSJÖN
Följ E4 ca 2 km söderut (från Söderhamn). På höger sida dyker då madmarkerna på Söderalaslätten upp (Ålsjöängarna). På vänster sida om E4 ligger Ålsjön. Vid Ålsjöns nordvästra hörn (intill E4) finns en parkering. Utgå från denna parkering vid besök i Ålsjöområdet.

Ålsjökarta

Ålsjökarta

ÅLSJÖÄNGARNA (MADEN)
Se text under Ålsjön. 

Ålsjängarna

 

LUGNESJÖN
Från E4 (infarten till Söderhamn): Ta höger i rondellen mot Sandarne. Följ Tvärleden förbi Hällåsens idrottsanläggning och kör rakt fram i nästa rondell. Direkt efter villaområdet på höger sida går en skogsbilväg mot Lugnesjön. Parkera vid bilvägens slut (vändplan) och promenera vidare på gång/cykelvägen fram till sjön.

LugnesjönSTENÖORN:
Från E4 (infarten till Söderhamn): Följ skyltning mot Sandarne och fortsätt ut till Stenö Camping (skyltat från Sandarne). Vid vändplanen (vid Campingen) finns en parkering på vänster sida om vägen. Parkera här. På samma sida om vändplanen går en grusväg österut mot reservatet. Följ grusvägen och vik av vänster ut mot reservatet.

StenökartaKORSHOLMSUDDEN
Följ E4 norrut ca 1 mil och sväng höger vid avtag till Långvind. Väl framme i Långvinds fritidsområde, fortsätt ca 1 km tills vägen övergår från asfalt till grus. Här börjar Korsholmen. Den udde som sticker längst ut i havet är Korsholmsudden och är inte nåbar med bil. Då det kan vara svårt att hitta rätt stig ut till udden är det viktigt att man på våra exkursioner följer exkursionsledarens anvisningar om tillträde till området.

KorsholmsuddenSKATÖN
Från E4 (infarten till Söderhamn): Fortsätt in mot centrum och följ Kungsgatan österut genom Söderhamn. Kör över Forsbackabron och sväng höger mot Utvik. Följ Utviksvägen till vändplanen (busshållplats) och fortsätt grusvägen ut till Svartsundsrännan som är den kanal som skiljer Skatön från fastlandet. Parkera vid gästparkeringen och vandra stigen ut till Skatudden (tar ca 40 minuter).

Skatön, kartaGRANSKÄRS VÅTMARK
Från E4 (infarten till Söderhamn): Fortsätt in mot centrum och följ Kungsgatan österut genom Söderhamn. Vid Granskärs reningsverk (på höger sida, innan Forsbackabron) går en bilväg till vänster upp till en parkering (skyltat) med en paviljong. Ställ bilen här och vandra på gångstigar runt i området.

Granskärs våtmark, kartaFLYGSTADEN
Från E4 (infarten till Söderhamn): Ta höger i första rondellen (mot Sandarne). Följ denna väg (Tvärleden) fram till nästa rondell och sväng höger mot Sandarne. Efter ca 2 km finns skyltning mot Flygstaden. Några hundra meter senare når man grinden till området. Denna grind är öppen under arbetstid. (Det finns ingen risk att bli inlåst på området då grinden går att öppna med en grön knapp från insidan!) Ta direkt vänster efter grinden och följ denna väg (Långa vägen) fram till själva flygområdet. Gräsytorna runt flygbanorna spanas lämpligen av från norra delarna av området. Trädlärkorna brukar höras i talldungarna i områdets östra del. Observera att vissa delar ibland är avstängda för andra ändamål. Respektera skyltningar!

Flygstaden
VÅRDBERGET
Från E4: Ca 1 mil söder om Söderhamn (söder om Ljusnan) svänger man av mot Ljusne. Väl framme passerar man bron över Ljusnan och svänger direkt höger in mot tätorten. Följ denna väg genom centrum tills en byggnad med namnet "Kastanjen" dyker upp på höger sida. Direkt efter Kastanjen finns en parkering (skyltat Vårdberget) på höger sida. Parkera här och följ stigen upp på berget.

Ljusne

 

ALIRS ÖGA
Från E4 (infarten till Söderhamn): Ta höger i första rondellen (mot Sandarne). Följ denna väg (Tvärleden) fram till nästa rondell och sväng höger mot Sandarne. Efter 900 meter finns en avtagsväg till vänster (skyltat Stormorshäll). Följ denna väg några hundra meter fram till den öppna planen nedanför Alirs Öga.

Alirsöga

Stäng fönsterStäng fönstret