Hackspettmorgon 2007-03-31

Det är perfekta hackspettförhållanden! Vinden är obefintlig och det enda bruset kommer från vattnets porlande i bruksmiljön. Den kyliga natten börjar släppa taget och solens ihärdiga morgonstrålar skapar värmeförnimmelser redan klockan 06.30. Vi besöker denna gång Axmar bruk för att titta närmare på vad denna fantastiska miljö har att erbjuda i fågelväg.

Solens strålar
Solens strålar börjar tränga bort nattkölden.
Räck upp handen!
Exkursionsledaren Janne redogjorde inledningsvis för vilka arter vi kunde förvänta oss. Deltagarna fick också möjlighet att ställa frågor, men endast om man räckte upp handen…
Mindre hackspett siktad
Redan efter några steg fick vi syn på den mindre hackspetten! Under morgonen sågs eller hördes även gråspett, gröngöling, spillkråka och större hackspett.
Pekar ut art efter art
En bra lokalkännedom gjorde att exkursionsledaren kunde peka ut art efter art!
Forsärlan?
Var är forsärlan? Jo, den hittades faktiskt!
Plocke pinn
Ligger inte den där pinnen fel?
Ordning och reda
Jo, det här måste vi fixa på en gång!
Fantastisk miljö i Axmar Bruk
Strömstarens hemmamarker! Tyvärr fick vi ingen skymt av den denna gång.
En fantastisk miljö!
En fantastisk miljö!
Avslutning
Här flög forsärlan förbi på endast några meters håll. En perfekt avslutning på exkursionen!

Text och foto: Thomas Tiger.
 
Stäng fönsterStäng fönstret