Vårdberget, Ljusne 2011-04-09

Vårdberget som blev Maden.

Efter en dryg timme uppe på Vårdberget bestämde exkursionsledaren att åka till Maden. Den hårda nordvästliga vinden bidrog till beslutet då det var olidligt att vistas uppe på berget, samtidigt som det var få fåglar som sträckte.

Maden ("Rören")
Vid norra sidan av Maden finns ett ställe som vi brukar kalla ”rören” (dungen som man kommer till från Sund). Här var det behagligt då man kunde stå i lä och njuta i solskenet.
Svanar
Hela Maden var helt översvämmad och massor med svanar och gäss rastade.
Ett litet axplock ur artlistan:
Mindre sångsvan 1, sångsvan 415, kanadagås 610, storspov, vinterhämpling, lappsparv samt en ung havsörn på hyfsat avstånd.
Grågås
Grågås.
Sångsvan
En av de drygt 400 sångsvanarna.
Text och foto:Stefan Persson. 
Stäng fönsterStäng fönstret