Exkursion till Stenöorn 2014-09-02

Tisdagsexkursionen till Stenöorn genomfördes i ett strålande sommarväder med 8 deltagare. De som inte kom missade mycket! Många fåglar att titta på, både vadare och småfåglar.
Nu när vi kommit in i september så får man röra sig fritt inne i reservatet vilket ger många fina närobservationer.

Vadare
Många vadare att spana på efter norra stranden.

Brushane
Brushane med ett skadat ben. Fåglar har bra läkkött så den här brushanen kommer att klara sig.

Småsnäppa
Småsnäppa. Den är som vid de flesta observationerna den här årstiden en ungfågel.

Större strandpipare
Större strandpipare, ungfågel (1K).

Kvällsljus
Några av deltagarna spanar efter småfåglar i det vackra kvällsljuset.

Blåhake
Blåhake, en ung hane i strandrågen.

Rödstrupig piplärka
Många rödstrupiga piplärkor både sågs och hördes.

Text och foto: Stefan Persson.
Stäng fönsterStäng fönstret