Ringmärkningsexkursion vid Granskärs Våtmark 2014

Söndagen den 7 september hölls SFK:s traditionsenliga ringmärkningsexkursion för allmänheten. Detta är en mycket populär aktivitet då många tar chansen att få lära sig mer om hur man kan stödja forskning och fågelskydd genom att märka fåglar.
Här följer några bilder från exkursionen.
Vingpennornas längd, även inbördes, är ett viktigt kriterium för artbestämningen hos vissa arter som annars har väldigt likartat utseende. Här är det fråga om en rörsångare.

Ringmärkning 2014

Ringen sätts fast med en särskild tång med håligheter som passar till varje ringstorlek.
Ringmärkning 2014

Här har vi fångat en ung blåhake, en hane.
Ringmärkning 2014

Två av våra ringmärkare; Rebecka Jonpers och Stefan Persson, samt en del av besökarna.
Ringmärkning 2014
Text och foto: Magnus Ahlgren
Stäng fönsterStäng fönstret