Fågeltornskampen 2015

Text: Thomas Tiger

Enligt reglerna genomförs Fågeltornskampen en lördag mellan 3:e och 9:e maj och detta år inföll den lördagen på det senare datumet, d.v.s. den 9:e. Vi hade därför stora förhoppningar om ett bra resultat för Ålsjötornets vidkommande då ett senare datum förhoppningsvis innebär att fler arter hunnit upp till våra breddgrader. Och trots kalla västliga vindar så kunde Ålsjölaget också leta fram fler arter än någon gång tidigare, nämligen imponerande 97 arter! I den nationella resultatlistan innebär det att vi kom på 7:e plats bland 75 deltagande torn. Inte illa!

De 10 bästa placeringarna i Sverige 2015:

Arter     Torn
106       Ottenby Södra Lunden, Öland
106       Stockviken, Gotland
103       Trönninge ängar, Halland
100       Leonardsbergs fågeltorn, Östergötland
98        Norsa, Köping, Västmanland
98        Larsson våtmark, Halland
97        Ålsjötornet, Hälsingland
90        Stora tornet vid Björken, Sunne, Värmland
90        Svensksundsviken, Östergötland
88        Hästholmstornet, Broängarna, Uppland

Som framgår av resultatlistan så blev vi bästa norrländska torn! Att vi kan mäta oss med de bästa tornen i Sverige beror på att Ålsjön är en riktigt bra fågellokal. Dessutom ligger tornet i direkt anslutning till gammelskogen vilket gör att vi även kan komma åt en del skogsarter.

Parallellt med den nationella tävlingen så körs Fågeltornskampen även som en landskamp mot Finland och (nytt för i år) Danmark. Det bästa finländska tornet observerade 111 arter och det bästa danska 85 arter. Sverige tvåa alltså!

Men vad gäller den nationella tävlingen blev det alltså ingen pallplats i år, men dock ett rejält ”tornbästa” för vår del! Naturligtvis laddar vi för ännu bättre placering nästa år och potential finns. Det var en hel del arter som vi missade i år. Exempelvis lyckades vi inte hitta svartmes, inte heller tam- eller skogsduva. Bland spettarna var det dessutom bara större hackspett som observerades trots att tretåig hackspett, mindre hackspett, gröngöling, göktyta och spillkråka ska vara fullt möjliga att leta fram. Likaså borde vi kunna peta in någon fjällvråk på väg norrut. Vid gynnsamt väder är alltså en pallplats fullt realistisk!

 


Ålsjötornet har en strategisk placering med slättsjö på ena sidan och gammelskogen på den andra.
Foto: Thomas Tiger

Hård bevakning från tidig morgon! Totalt besöktes tornet av 20 personer under dagen. I Sverige som helhet besökte runt 800 personer de olika tornen.
Foto: Thomas Tiger

Skogsarterna måste lyssnas in vilket kräver stor kunskap om fågelläten. Enligt en teori kan man dessutom förbättra hörseln genom att fika samtidigt…
Foto: Thomas Tiger

Utsikt inifrån tornet: Altanen ockuperad trots kalla västliga vindar!
Foto: Thomas Tiger

Notarius publicus kontrollerar att allt går rätt till!
Foto: Thomas Tiger

Art- och korvgenomgång: Totalt noterades 97 fågelarter och minst lika många grillkorvar!
Foto: Thomas Tiger

Strategiarbetet inför fågeltornskampen 2016 är redan i full gång!
Foto: Stefan Persson

Stäng fönsterStäng fönstret