2016
Arter sedda under  "SFK Bird Race" 
Rangordnade efter lätthet att X 
Alla Tidigare år
Antal Lag Hans o Greta Bör kollas På x Ringm     antal år antal lag
arter Art 25 25 34 42 0 46    
1 gräsand 1 1 1 1   1 5 26
2 knipa 1 1 1 1   1 5 26
3 storskrake 1 1 1 1   1 5 26
4 tamduva 1 1 1 1   1 5 26
5 st. hackspett 1 1 1 1   1 5 26
6 blåmes 1 1 1 1   1 5 26
7 talgoxe 1 1 1 1   1 5 26
8 nötväcka 1 1 1 1   1 5 26
9 skata 1 1 1 1   1 5 26
10 kaja 1 1 1 1   1 5 26
11 kråka 1 1 1 1   1 5 26
13 pilfink 1 1 1 1   1 5 26
15 domherre 1 1 1 1   1 5 26
12 gråsparv 1 1 1 1   1 5 26
14 grönfink 1   1 1   1 5 25
18 talltita 1 1 1 1   1 5 24
16 gulsparv   1   1   1 5 23
17 strömstare 1 1 1 1   1 5 23
20 koltrast 1 1 1 1   1 5 23
21 svartmes 1 1 1 1   1 5 22
19 björktrast       1   1 5 20
22 nötskrika   1 1 1   1 5 20
24 gråtrut   1 1     1 5 18
25 tofsmes       1   1 5 16
27 havsörn     1 1   1 5 16
28 sidensvans 1 1   1   1 5 16
31 trädkrypare     1     1 5 12
30 stjärtmes       1   1 5 11
33 kungsfågel       1   1 5 11
35 turkduva     1 1   1 5 9
36 steglits 1     1   1 5 9
40 sångsvan 1 1 1 1   1 4 19
23 gråsiska 1   1 1   1 4 18
26 korp             4 16
41 knölsvan 1   1 1   1 4 14
32 havstrut             4 12
29 grönsiska   1 1 1   1 4 12
34 sparvhök     1 1   1 4 8
39 gråspett   1 1 1   1 4 7
37 orre       1   1 4 6
42 fiskmås             3 10
43 bofink             3 7
38 snösiska             3 5
45 duvhök             3 4
47 stare     1     1 2 6
48 bläsand     1     1 2 6
44 storskarv             2 4
55 gärdsmyg             2 4
52 salskrake             2 3
64 mindre korsnäbb     1 1   1 2 3
46 bergfink             2 2
53 spillkråka       1   1 2 2
49 kanadagås             1 3
50 kricka             1 2
66 sothöna 1     1   1 1 2
67 snösparv     1 1   1 1 2
51 järpe             1 1
54 kungsörn             1 1
56 gröngöling             1 1
57 varfågel             1 1
58 alfågel             1 1
59 bändelkorsnäbb             1 1
60 vattenrall             1 1
61 sävsparv             1 1
62 stenknäck             1 1
63 rödvingetrast             1 1
65 fasan             1 1
68 berglärka       1   1 1 1
69 enkelbeckasin       1   1 1 1
                   
1 Ringmärkarna  
Robert Lindberg  
Stefan Persson  
2 På X  
Jan Lundstedt  
Thomas Tiger  
3 Hans o Greta  
Gunnild Edenström  
Hans Larsson  
Lasse Henningsson  
3 Bör kollas  
Gunnar Andersson  
Bengt Göthe  
Angus Thomson