Sångsvan dränker sångsvan!
 17 februari 2016

Text: Thomas Tiger
Foto: Robert Mellberg


Den 17 februari står undertecknad vid matningen på Granskärs våtmark tillsammans med Rolf Borg och Robert Mellberg. I den nordliga av de två närmaste dammarna uppehåller sig bl.a. fyra adulta sångsvanar samt tre ungfåglar (2K). Medan vi småpratar lite blir det plötsligt oroligt bland de sju svanarna som verkar irriterade över något. Vi uppfattar dock inte om irritationen riktade sig mot någon speciell individ, men med facit i hand var det förmodligen så. Hur som helst lade sig lugnet snabbt och vi pratar vidare.  

Ca 5 minuter senare blir det åter igen oroligt bland svanarna och vi ser att en av de adulta går till attack mot en av ungfåglarna. De andra svanarna förhåller sig tämligen lugna medan den adulta uppenbarligen har blivit mycket irriterad på ungfågeln. Attacken blir mer och mer aggressiv där den äldre fågeln bakifrån försöker trycka ner ungfågeln under vattenytan. Ungfågeln får också ta emot bett både i halsen och på ryggen. Attacken sker strax utanför iskanten som sträcker sig några meter ut från land.  

Vid ett tillfälle trycks ungfågeln helt under ytan men lyckas ta sig upp igen. Den adulta svanen fortsätter dock attacken och ungfågeln försöker ta sig närmare iskanten. Strax utanför iskanten orkar den unga svanen inte längre kämpa emot, utan trycks återigen ner under ytan. Den kommer inte upp igen.  

Vi tittar oförstående på varandra och jag kan nu konstatera att Robert haft sinnesnärvaro att fånga hela sekvensen på bild.  

Vad hände egentligen? Ja, att försöka sig på en förklaring är naturligtvis inte lätt. Jag har tidigare bevittnat sångsvan som attackerat och dödat andra fågelarter (läs t.ex. ”Ordförande har ordet” i Silvertärnan hösten 2005 ), men jag har aldrig varit med om att den dödat en artfrände. Däremot är det bekant att fåglar, och även djur i allmänhet, kan angripa en artfrände som är avvikande i någon mening. Möjligtvis var kanske denna ungfågel sjuk eller avvek på något annat sätt från ”sångsvansnormen”.  Under alla omständigheter torde denna händelse vara mycket ovanlig.

sångsvan1

sångsvan2

sångsvan3

sångsvan6

sångsvan7

sångsvan8

sångsvan9

sångsvan10

sångsvan11

sångsvan12