Stenöorn, Hälsingland
17 september 2016

Text & foto: Thomas Tiger


Frågan var: Får vi se några fåglar?

Ja, det gjorde vi! Gott om kärrsnäppor och större strandpipare. Bland vadarna hittade vi också två småsnäppor och en kustsnäppa. Dessutom inte mindre än sju kustpipare!

 Totalt var vi 20 nöjda deltagare varav fem människor och en hund :-)Stenöorn