Brun kärrhök i flyktlek!
18 juni 2017

Text: Thomas Tiger
Foto: Olle Nilsson

Att par av brun kärrhök ibland ägnar sig åt flyktlekar är inte ovanligt. Ovanligt är det däremot att lyckas fånga det på bild som Olle gjort.

brun kärrhök flyktlek
brun kärrhök flyktlek
brun kärrhök flyktlek
brun kärrhök flyktlek
brun kärrhök flyktlek
brun kärrhök flyktlek