Exkursion, Stenö
4 september 2018

Text: Stefan Perssoon
Foto: Stefan Persson

En hel del fåglar kunde studeras som större strandpipare, kärrsnäppa, myrspov, kustpipare, ljungpipare, kustsnäppa, småsnäppa, brushane och änder av alla de slag. 

Stenö exkursion 2018
Deltagarna njuter i det härliga vädret