Städjobb och korvgrillning, Ålsjötornet
10 november 2018

Text: Stefan Perssoon
Foto: Stefan Persson

Städjobb och korvgrillning på ängen vid Ålsjötornet lördagen den 10 nov. 2018
Lördagen den 10:e beslutade vi att fixa till det vi inte hunnit med tidigare under året på ängen vid Ålsjötornet.
Under vintern föll tre jättegranar ut över ängen, troligen av den myckna snön.
Vi har tidigare sågat upp träden samt kluvit upp en hel del till ved.
Nu var vi 12 jobbarvilliga SFKare som drog ihop ris och brände, klöv ved till grillplatsen och till kaminen samt grävde bort jord och rötter framför dörren till tornet. Grova granrötter har pressat upp trallen framför dörren så den var omöjlig att öppnas helt.

Ålsjötornet 2018
Här är det full fart med att samla ihop kvistar att bränna. 
Ålsjötornet 2018 
Ålsjötornet 2018 
Nöjda och belåtna smakade det bra med korvgrillning och fika.