Rapport från nattsångare kväll.
Bland annat hördes eller sågs näktergal, gräshoppsångare, flodsångare, sävsångare, rörsångare,
enkelbeckasin, storlom, morkulla, och nattkärra