Ringmärkta vid Granskär o Prästgrundet
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Art/Antal märkdagar 25 18 16 21 12 23 7 14 8 14 13 11 Antal
småfläckig sumphöna                               1               1
sparvhök 1 1                                     1 1 1 5
enkelbeckasin                                           1   1
större hackspett 2 2                         4 1 1 1   7 1   2 21
gråspett                                           1   1
göktyta   1   7 1   1 1 1 2 1 1         1       1     18
ladusvala       1                         5             6
trädlärka             1                                 1
trädpiplärka 1 3 3 21 3 2 4 4 1 3 4     1 2   1 1 1 1 2     58
ängspiplärka 1   11 2 2 5   1   2 5   1             1     1 32
gulärla       1         1                         2   4
sädesärla     1 6     1     1 5       1   1     1   3 1 21
gärdsmyg 6 6 2 2 1 3 1 2 2 1 4     3 9 6 12 17 6 8 6 3 2 102
järnsparv 86 90 114 67 60 116 70 25 15 89 30 12 34 23 6 15 42 65 19 32 32 56 29 1127
näktergal                 2 1   1                       4
rödhake 78 36 44 25 18 23 28 22 23 10 13 5 3 27 25 45 136 63 45 68 29 21 11 798
blåhake 108 81 112 136 33 66 44 38 50 110 28 54 51 39 12 46 30 101 65 54 62 70 30 1420
blåstjärt                               1   1   1       3
rödstjärt 3 3   2 1     1     1     1     6 2     1 1 1 23
buskskvätta 11 2 1 22 6 15 3 4 8 9 4 1           1 1 2 1 7 1 99
stenskvätta   3   5   1         1                         10
koltrast 4 4 2                     4 1 3 1 11 3 1 15 2 2 53
bjrktrast 2 2 5 1                     1     2           13
taltrast 2 3 1 1                   2   1 3 6 1 3 9 3 2 37
rödvingetrast 1 2       1     2 2       1     2 6 1 6 1   1 26
flodsångare 1                                             1
sävsångare 137 119 74 179 44 107 41 63 116 75 56 58 50 60 28 35 33 96 44 56 78 78 55 1682
kärrsångare 11 16 5 1   3 5 23 7 1 6 2 3 3 3   9 10 9 24 11 10 9 171
rörsångare 126 131 108 119 61 110 37 33 81 79 70 45 20 32 21 14 68 80 60 52 92 74 51 1564
busksångare         1                   2           4 1 1 9
härmsångare 1 2   2 2   1                   2     1 3     14
höksångare 3 4 1     1       1 1                         11
ärtsångare 25 22 9 14 2 5 6 7 7 41 9 2 2 8 1 3 11 10 6 3 15 2 12 222
törnsångare 22 47 31 64 17 22 9 12 14 18 10 8 5 6 4 3 6 8 4 11 19 9 9 358
trädgårdssångare 97 70 32 84 42 62 31 27 23 56 58 9 5 18 6 5 5 29 9 25 82 14 40 829
svarthätta 50 22 29 18 7 20 19 12 19 44 26 6 17 10 3 5 15 67 33 28 69 8 31 558
grönsångare         1           3       1                 5
gransångare 13 25 72 16 19 18 10 34 18 114 34 17 36 8 9 17 50 95 37 104 38 110 88 982
tristis 1                 1           1 1             4
lövsångare 217 112 144 464 106 83 62 106 75 146 103 66 38 81 32 16 62 214 151 75 132 85 47 2617
brunsångare     1                               1         2
kungsfågelsångare       1                                   2   3
tajgasångare                           1   5 2 2 2 7       19
kungsfågel 97 2 1 13 99 24 17 2 5 38     2 98 118 114 109 174 105 168 71 26 5 1288
grå flugsnappare 1 1   1 2     2   3   1         5 4 3 1     1 25
svartvit flugsnappare 3 1   6     2       1   1       1   2 1 2     20
mindre flugsnappare           1       1             3             5
stjärtmes       12     1             7 7 49       3       79
talltita       1       6     1             1       4 1 14
tofsmes             1                                 1
blåmes 22 37 43 31 6 32 10 24 38 43 21 11 7 12 2 39 16 40 15 29 39 23 36 576
talgoxe 11 9 8 47 18 43 11 18 26 15 19 3 5 34 9 37 3 32 24 23 48 36 22 501
svartmes                             6 2   1     12 2 2 25
nötväcka                 1                 2           3
trädkrypare 1 2 2 3 3 1 1 1 3   5     2 6 4 3 11 4 25 7 3 3 90
törnskata 14     20 4 25 6 4 8 17 2 5 4 10 1 1 2 16 1 5 8 5 3 161
varfågel                                       1       1
mindre korsnäbb                 1                       1     2
pilfink 3 22 7 38 1 1 5         2                       79
bofink 27 12 31 23 3 6 2 1 6   1   2 1 1   18 7 4 5 2 3 2 157
bergfink     4 2 12   1   2 2       7     1 6 2 3 1 1   44
grönfink 26 4 5 9 4 7 5 11 12 7         1 7 10 5 13 6 1 5   138
steglits 8   2 7 1   1   1 6 2   2         6           36
grönsiska 53     53 3           4   1   4     8 1 14 1 5 10 157
gråsiska 240 15 2 72 1 93   1   11 3   10   2 17 10 6   18   119   620
brunsiska 113 7 33 40         1 4 1     1 3 6 8 1   22 7 2   249
snösiska           1         1                         2
stenknäck                                 1             1
domherre               1             1 6 3 33   15 7 2   68
rosenfink 2 1 5 4 3 1     1     1           3   1 1 1 2 26
gulsparv 8   3 3   3 3 2 3   1   2     3               31
lappsparv         1   1       1                   2     5
videsparv 2 1 2 1     3     4             1 3         2 19  
dvärgsparv                                 1             1
sävsparv 79 74 77 159 70 121 52 30 89 162 70 39 59 13 30 18 82 167 49 128 109 137 159 1973
Årsantal 1720 997 1027 1806 658 1022 496 518 662 1119 605 349 360 513 362 525 782 1414 721 1039 1023 938 675 18656