FÅGLAR första vårfynd  Söderhamns kommun                        
Median är räknat på förstadatum mellan 2001 och 2023. Tidigaste vårfynd gulmarkerat                        
                         
Art 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 medel vinterfynd
Grågås 01-apr 28-mar 13-mar 16-mar 23-mar 01-apr 10-mar 02-mar 16-mar 21-mar 19-mar 01-mar 17-mar 24-feb 26-feb 07-feb 19-feb 21-mar 04-mar 12-feb 28-feb 16-feb 07-mar 24-feb 08-mar  
Ormvråk 29-mar 16-feb 13-mar 17-mar 23-mar 24-mar 11-mar 01-mar 15-mar 08-mar 13-mar 04-mar 17-mar 25-feb 19-feb 12-mar 26-feb 20-mar 20-mar 06-mar 08-mar 05-mar 22-mar 02-mar 10-mar x
Tofsvipa 14-mar 10-mar 11-mar 16-mar 17-mar 03-apr 10-mar 08-mar 21-mar 20-mar 20-mar 03-mar 03-apr 24-feb 24-feb 09-mar 03-mar 24-mar 19-mar 21-feb 03-mar 24-feb 18-mar 02-mar 11-mar x
Stare 14-mar 12-mar 14-mar 17-mar 22-mar 01-apr 10-mar 08-mar 15-mar 21-mar 13-mar 01-mar 27-mar 25-feb 03-mar 15-mar 03-mar 21-mar 21-mar 04-mar 28-feb 27-feb 15-feb 28-feb 11-mar x
Gråhäger 31-mar 17-mar 18-mar 19-mar 23-mar 01-apr 09-mar 01-mar 16-mar 21-mar 09-mar 10-mar 12-mar 21-mar 21-feb 23-feb 11-mar 14-mar 16-mar 19-feb 13-mar 03-mar 24-jan 24-feb 10-mar x
Sånglärka 31-mar 12-mar 13-mar 16-mar 23-mar 03-apr 10-mar 09-mar 21-mar 20-mar 12-mar 01-mar 31-mar 24-feb 24-feb 09-mar 10-mar 21-mar 21-mar 04-mar 01-mar 26-feb 19-mar 26-feb 13-mar x
Ringduva 31-mar 17-mar 20-mar 17-mar 20-mar 26-mar 25-mar 16-mar 15-mar 20-mar 12-mar 10-mar 17-mar 27-feb 21-feb 10-mar 11-mar 21-mar 27-feb 19-feb 14-mar 05-mar 15-mar 01-mar 13-apr x
Skogsduva 01-apr 17-mar 22-mar 16-mar 25-mar 04-apr 17-mar 16-mar 15-mar 24-mar 13-mar 08-mar 27-mar 25-feb 01-mar 10-mar 03-mar 21-mar 27-feb 26-feb 26-feb 26-feb 19-mar 28-feb 13-mar x
Snösparv 31-mar 10-mar 15-mar 17-mar 25-mar 24-mar 14-mar 15-mar 20-mar 26-mar 19-mar 08-mar 07-apr 06-mar 03-mar 09-mar 11-mar 24-mar 20-mar 07-mar 28-feb 07-mar 19-mar 21-mar 16-mar x
Bofink 31-mar 04-mar 18-mar 19-mar 05-mar 02-apr 17-mar 16-mar 19-mar 21-mar 23-mar 18-mar 23-mar 11-mar 15-mar 22-mar 15-mar 21-mar 16-mar 10-mar 21-mar 07-mar 21-mar 19-mar 17-mar x
Trana 31-mar 04-apr 21-mar 29-mar 28-mar 06-apr 16-mar 16-mar 22-mar 02-apr 31-mar 14-mar 06-apr 26-feb 09-mar 11-mar 11-mar 30-mar 22-mar 10-mar 16-mar 19-mar 19-mar 19-mar 21-mar x
Dubbeltrast 01-apr 17-mar 23-mar 03-apr 24-mar 08-apr 10-mar 24-feb 31-mar 21-mar 02-apr 21-mar 15-apr 12-mar 18-mar 26-mar 19-mar 30-mar 27-mar 17-feb 27-mar 12-mar 21-mar 19-feb 22-mar x
Sävsparv 07-apr 30-mar 15-mar 03-apr 26-mar 08-apr 17-mar 24-mar 22-mar 02-apr 23-mar 20-mar 10-apr 11-mar 09-mar 24-mar 18-mar 07-apr 25-mar 16-mar 27-mar 19-mar 24-mar 23-mar 24-mar x
Hornuggla 04-apr     18-mar 10-maj     26-mar           02-mar   21-apr 09-mar     31-mar 20-mar 15-feb     25-mar x
Vinterhämpling 07-apr 29-mar 29-mar 28-mar 27-mar 05-apr 06-mar 16-mar 03-apr 02-apr 08-apr 18-mar 16-apr 18-mar 01-mar 16-mar 18-mar 07-apr 27-mar 12-mar 03-apr 13-mar 23-mar 23-mar 25-mar x  
Skrattmås 04-apr 28-mar 19-mar 31-mar 30-mar 07-apr 27-mar 29-mar 29-mar 30-mar 04-apr 23-mar 09-apr 11-mar 27-mar 18-mar 24-mar 06-apr 22-mar 12-mar 24-mar 20-mar 05-apr 28-mar 27-mar x
Fjällvråk 01-apr 30-mar 23-mar 03-apr 02-apr 07-apr 11-apr 30-mar 10-apr 03-apr   21-feb 07-apr 09-mar 09-mar 27-mar   17-mar 01-apr 26-apr 02-mar   05-apr 03-apr 27-mar  
Sädgås 16-apr 06-apr 23-mar 28-mar 24-mar 16-apr 15-mar 30-mar 03-apr 03-apr 05-apr 14-mar 15-apr 07-mar 10-mar 12-mar 17-mar 20-apr 31-mar 18-mar 23-mar 23-mar 29-mar 23-mar 27-mar  
Tornfalk 06-apr 04-apr 22-mar 04-apr 26-mar 26-mar 17-mar 30-mar 05-apr 02-apr 04-apr 09-apr 15-apr 09-mar 09-mar 27-mar 25-mar 07-apr 27-mar 16-mar 30-mar 12-mar 04-apr 30-mar 28-mar  
Trädlärka 31-mar 29-mar 22-mar 31-mar 26-mar 09-apr 27-mar 16-mar 04-apr 03-apr 10-apr 24-mar 24-apr 19-mar 16-mar 29-mar 24-mar 31-mar 11-apr 10-mar 23-mar 13-mar 23-mar 23-mar 27-mar  
Kricka 06-apr 31-mar 29-mar 04-apr 05-apr 15-apr 27-mar 31-mar 06-apr 02-apr 03-apr 24-mar 09-apr 08-mar 12-mar 26-mar 20-mar 12-apr 22-mar 18-mar 25-mar 27-mar 30-mar 31-mar 29-mar x
Sothöna 12-apr 07-apr 30-mar 03-apr 05-apr 06-apr 30-mar 29-mar 01-apr 02-apr 26-mar 27-mar 07-apr 23-mar 24-mar 28-mar 31-mar 31-mar 18-mar 15-mar 23-mar 18-mar 17-mar 24-mar 28-mar x
Ängspiplärka 01-apr 29-mar 29-mar 03-apr 28-mar 03-apr 31-mar 27-mar 03-apr 02-apr 04-apr 24-mar 14-apr 23-mar 18-mar 24-mar 31-mar 07-apr 25-mar 16-mar 30-mar 27-mar 20-mar 30-mar 29-mar  
Rödhake 05-apr 31-mar 07-apr 04-apr 02-apr 08-apr 20-mar 03-apr 04-apr 02-apr 03-apr 28-mar 16-apr 23-mar 19-mar 28-mar 28-mar 07-apr 24-mar 20-mar 25-mar 20-mar 25-mar 28-mar 30-mar x
Hämpling 08-apr 09-apr 18-apr 23-mar 28-mar 08-apr 31-mar 01-apr 31-mar 02-apr 04-apr 23-mar 14-apr 23-mar 30-mar 27-mar 19-mar 07-apr 30-mar 24-mar 30-mar 25-mar 08-apr 23-mar 31-mar  
Morkulla 09-apr 29-mar 14-apr 05-apr 02-apr 14-apr 19-mar 14-mar 04-apr 05-apr 04-apr 04-apr 23-apr 22-mar 24-mar 28-mar 18-mar 09-apr 30-mar 01-apr 26-mar 21-mar 09-apr 09-apr 01-apr x
Större strandpipare 12-apr 01-apr 27-mar 13-apr 16-apr 13-apr 30-mar 06-mar 04-apr 07-apr 05-apr 24-mar 15-apr 27-mar 29-mar 30-mar 22-mar 06-apr 31-mar 21-mar 25-mar 23-mar 10-apr 30-mar 01-apr x
Forsärla   20-apr   11-apr 03-apr 10-apr 28-mar 01-apr 04-apr 03-apr 27-mar 08-apr 07-apr 25-mar 28-mar 25-mar 22-mar 07-apr 25-mar 26-mar 24-mar 20-mar 19-mar 18-mar 31-mar x
Bergfink 05-apr 03-apr 12-apr 09-apr 28-mar 10-apr 05-apr 25-mar 03-apr 03-apr 04-apr 22-mar 06-apr 17-mar 16-mar 27-mar 02-apr 07-apr 02-apr 05-apr 30-mar 27-mar 24-mar 30-mar 31-mar x
Bläsand 10-apr 06-apr 29-mar 06-apr 08-apr 14-apr 27-mar 15-mar 09-apr 12-apr 03-apr 22-mar 18-apr 12-mar 11-mar 28-mar 30-mar 20-apr 05-apr 24-mar 27-mar 26-mar 09-apr 09-apr 01-apr x
Rödvingetrast 07-apr 06-apr 14-apr 09-apr 01-apr 03-apr 02-apr 03-apr 03-apr 02-apr 03-apr 23-mar 15-apr 23-mar 04-apr 28-mar 02-apr 03-apr 07-apr 05-apr 30-mar 12-mar 11-apr 31-mar 02-apr x
Sädesärla 05-apr 06-apr 16-apr 03-apr 04-apr 06-apr 30-mar 30-mar 03-apr 27-mar 05-apr 09-apr 14-apr 28-mar 06-apr 26-mar 28-mar 07-apr 01-apr 04-apr 31-mar 12-apr 24-mar 31-mar 03-apr  
Järnsparv 07-apr 04-apr 18-apr 09-apr 30-mar 14-apr 27-mar 05-apr 04-apr 02-apr 01-apr 04-apr 15-apr 25-mar 06-apr 31-mar 29-mar 07-apr 27-mar 29-mar 04-apr 06-apr 11-apr 30-mar 04-apr  
Stenfalk 01-apr 31-mar 29-mar 12-apr 25-mar 08-apr 06-apr 01-apr 04-apr 10-apr 03-apr 23-mar 15-apr 10-apr 06-apr 03-apr 02-apr 11-apr 08-apr 29-mar 26-mar 11-apr 08-apr 01-apr 04-apr  
Enkelbeckasin 07-apr 01-apr 13-apr 04-apr 02-apr 09-apr 27-mar 31-mar 03-apr 11-apr 03-apr 23-mar 14-apr 23-mar 03-apr 26-mar 02-apr 15-apr 13-apr 05-apr 26-mar 13-apr 09-apr 31-mar 04-apr  
Skogssnäppa 08-apr 29-mar 13-apr 08-apr 01-apr 08-apr 13-apr 04-apr 08-apr 02-apr 03-apr 24-mar 15-apr 30-mar 17-mar 31-mar 01-apr 06-apr 31-mar 06-apr 04-apr 13-apr 08-apr 30-mar 04-apr x
Fiskgjuse 07-apr 23-mar 06-apr 09-apr 04-apr 09-apr 14-apr 30-mar 04-apr 09-apr 06-apr 22-mar 04-apr 06-apr 10-apr 30-mar 04-apr 12-apr 03-apr 29-mar 02-apr 10-apr 11-apr 04-apr 04-apr x  
Ljungpipare 08-apr 29-mar 30-mar 15-apr 02-apr 14-apr 31-mar 05-apr 04-apr 23-apr 05-apr 24-mar 16-apr 08-apr 30-mar 28-mar 05-apr 06-apr 13-apr 08-apr 24-mar 19-mar 04-apr 09-apr 04-apr  
Blå kärrhök 12-apr 29-mar 30-mar 03-apr 02-apr 13-apr 01-apr 01-apr 06-apr 10-apr 10-apr 30-mar 19-apr 03-apr 28-mar 27-mar 03-apr 16-apr 02-apr 06-apr 04-apr 07-apr 10-apr 30-mar 05-apr x
Vitkindad gås   30-mar 16-apr 11-apr 13-apr 23-apr 30-mar 15-apr 03-apr 02-apr 05-apr 24-mar 04-apr 07-apr 07-apr 27-mar 31-mar 19-apr 27-mar 08-apr 27-mar 11-apr 10-apr 31-mar 06-apr  
Brun kärrhök 11-apr 14-apr 13-apr 05-apr 02-apr 07-apr 12-apr 05-apr 04-apr 10-apr 08-apr 09-apr 15-apr 29-mar 10-apr 28-mar 28-mar 09-apr 06-apr 26-mar 30-mar 11-apr 06-apr 30-mar 06-apr  
Strandskata 12-apr 06-apr 08-apr 08-apr 03-apr 15-apr 08-apr 08-apr 10-apr 12-apr 10-apr 30-mar 11-apr 07-apr 06-apr 29-mar 04-apr 11-apr 08-apr 31-mar 02-apr 24-mar 08-apr 31-mar 06-apr  
Storspov 04-apr 07-apr 12-apr 10-apr 03-apr 09-apr 09-apr 05-apr 09-apr 10-apr 05-apr 01-apr 14-apr 07-apr 07-apr 06-apr 02-apr 11-apr 13-apr 06-apr 30-mar 11-apr 06-apr 07-apr 07-apr  
Taltrast 07-apr 06-apr 16-apr 16-apr 08-apr 03-apr 13-apr 06-apr 10-apr 27-mar 04-apr 05-apr 16-apr 29-mar 10-apr 08-apr 04-apr 12-apr 05-apr 11-apr 30-mar 11-apr 05-apr 31-mar 07-apr x
Pilgrimsfalk 14-apr 03-apr 13-apr 11-apr 23-apr 15-apr 12-apr 05-apr 09-apr 17-apr 11-apr 09-apr 14-apr 27-mar 09-mar 23-mar 11-apr 07-apr 13-apr 24-mar 05-apr 16-apr 15-apr 30-mar 07-apr  
Skäggdopping 17-apr 06-apr 14-apr 12-apr 14-apr 13-apr 06-apr 06-apr 12-apr 12-apr 10-apr 14-apr 15-apr 23-mar 30-mar 25-mar 04-apr 15-apr 05-apr 08-apr 27-mar 10-apr 05-apr 10-apr 07-apr  
Smålom 15-apr 06-apr 17-apr 17-apr 09-apr 16-apr 31-mar 05-apr 10-apr 07-apr 10-apr 14-apr 18-apr 06-apr 10-apr 27-mar 04-apr 11-apr 14-apr 05-apr 11-apr 29-mar 10-apr 10-apr 09-apr  
Stjärtand 15-apr 14-apr 13-apr 12-apr 09-apr 18-apr 30-mar 13-apr 09-apr 23-apr 03-apr 14-apr 23-apr 23-mar 25-apr 28-mar 02-apr 20-apr 05-apr 29-apr 03-apr 23-mar 12-apr 31-mar 10-apr  
Gransångare 08-apr 07-apr 21-apr 20-apr 09-apr 19-apr 01-apr 05-apr 11-apr 03-apr 11-apr 18-apr 23-apr 14-apr 06-apr 09-apr 09-apr 12-apr 15-apr 04-apr 11-apr 12-apr 15-apr 09-apr 11-apr  
Storlom 21-apr 13-apr 16-apr 09-apr 16-apr 16-apr 09-apr 06-apr 12-apr 12-apr 10-apr 09-apr 15-apr 06-apr 17-apr 08-apr 14-apr 23-apr 05-apr 05-apr 11-apr 29-mar 10-apr 10-apr 11-apr x
Silltrut 15-apr 06-apr 21-apr 18-apr 24-apr 08-apr 13-apr 13-apr 09-apr 18-apr 10-apr 20-apr 29-mar 08-apr 30-mar 07-apr 09-apr 11-apr 24-apr   18-apr   26-apr 29-apr 13-apr  
Snatterand   18-apr   18-apr   21-apr 27-apr   13-apr 14-apr 16-apr 14-apr 22-apr 08-apr 04-apr 01-apr 10-apr 21-apr 20-apr 08-apr 18-apr 19-apr 23-apr 09-apr 15-apr  
Rödbena 07-apr 25-apr 02-maj 16-apr 13-apr 18-apr 22-apr 21-apr 11-apr 17-apr 12-apr 14-apr 17-apr 10-apr 11-apr 08-apr 07-apr 20-apr 18-apr 14-apr 19-apr 16-apr 15-apr 10-apr 15-apr  
Svarthakedopping 21-apr 21-apr 21-apr 18-apr 14-apr 23-apr 13-apr 18-apr 12-apr 18-apr 14-apr 16-apr 22-apr 10-apr 18-apr 18-apr 13-apr 29-apr 18-apr 09-apr 11-apr 16-apr 24-apr 10-apr 17-apr  
Gravand 08-apr 01-apr 01-apr 12-apr   09-maj 30-mar 02-apr 09-apr 06-maj 13-maj 23-mar 13-maj 13-maj 27-mar 17-apr 13-mar 22-apr 04-maj 09-maj 29-apr 15-apr     17-apr  
Stenskvätta 07-apr 26-apr 22-apr 18-apr 10-apr 22-apr 14-apr 24-apr 12-apr 19-apr 05-apr 18-apr 18-apr 17-apr 25-apr 07-apr 12-apr 18-apr 22-apr 22-apr 28-apr 20-apr 12-apr 09-apr 17-apr  
Jorduggla   02-apr 01-maj 13-apr 24-apr 29-apr   11-apr 24-apr     21-apr 18-apr     07-apr 03-maj   25-apr 30-mar 23-apr 20-apr 14-apr 11-apr 18-apr  
Gråhakedopping         14-apr 24-apr 27-apr 25-apr 12-apr 25-apr 21-apr 22-apr 27-apr 05-apr 10-apr 13-apr     24-apr   01-maj       20-apr  
Skedand 07-maj 26-apr 16-apr 20-apr 22-apr 23-apr 21-apr 24-apr 22-apr 23-apr 16-apr 14-apr 18-apr 17-apr 14-apr 16-apr 14-apr 27-apr 20-apr 19-apr 19-apr 30-apr 25-apr 11-apr 21-apr  
Svart rödstjärt   07-apr           13-apr 16-apr 03-apr     13-maj 12-maj 26-apr 06-maj 09-apr 14-apr 24-apr 07-apr 04-maj     09-maj 21-apr x
Mindre strandpipare 28-apr 21-apr 23-apr 05-maj 16-apr 24-apr 24-apr 15-apr 26-apr 17-apr 24-apr 19-apr 25-apr 21-apr 24-apr 11-apr 24-apr 20-apr 22-apr 28-apr 10-apr 22-apr 21-apr 25-apr 21-apr  
Ringtrast 28-apr 21-apr 27-apr 02-maj 15-apr 28-apr 15-apr 24-apr 11-apr 30-apr 29-apr 05-maj 18-apr 11-apr 27-apr 14-apr   22-apr 19-apr   29-apr 20-apr 25-apr 16-apr 22-apr  
Fisktärna 28-apr 27-apr 25-apr 25-apr 14-apr 29-apr 23-apr 24-apr 20-apr 25-apr 19-apr 24-apr 27-apr 21-apr 22-apr 23-apr 24-apr 20-apr 21-apr 26-apr 23-apr 18-apr 28-apr 11-apr 23-apr  
Ladusvala 28-apr 24-apr 20-apr 29-apr 26-apr 17-apr 18-apr 26-apr 22-apr 29-apr 27-apr 25-apr 18-apr 28-apr 22-apr 18-apr 03-maj 21-apr 21-apr 21-apr 21-apr 25-apr 16-apr 07-apr 23-apr  
Rörhöna         13-apr 08-apr     12-apr   03-apr   12-maj 21-apr   10-maj   28-apr 03-maj   12-maj   17-apr   23-apr  
Gluttsnäppa 25-apr 17-apr 27-apr 20-apr 29-apr 23-apr 23-apr 27-apr 26-apr 28-apr 22-apr 19-apr 23-apr 24-apr 26-apr 24-apr 25-apr 24-apr 22-apr 25-apr 28-apr 30-apr 25-apr 24-apr 24-apr  
Rördrom       14-maj   27-apr 22-apr         21-apr     11-maj       29-apr 02-maj 30-mar 16-apr   29-apr 25-apr  
Trädpiplärka 03-maj 01-maj 02-maj 27-apr 24-apr 25-apr 26-apr 26-apr 24-apr 23-apr 24-apr 26-apr 21-apr 21-apr 26-apr 27-apr 02-maj 23-apr 23-apr 21-apr 28-apr 25-apr 30-apr 29-apr 26-apr x
Lövsångare 30-apr 29-apr 01-maj 28-apr 28-apr 30-apr 26-apr 26-apr 26-apr 28-apr 23-apr 27-apr 25-apr 25-apr 26-apr 23-apr 01-maj 22-apr 25-apr 21-apr 30-apr 30-apr 30-apr 27-apr 26-apr  
Grönbena 01-maj 01-maj 02-maj 29-apr 29-apr 25-apr 26-apr 24-apr 25-apr 25-apr 23-apr 25-apr 29-apr 26-apr 01-maj 30-apr 24-apr 25-apr 22-apr 01-maj 28-apr 30-apr 03-maj 30-apr 27-apr  
Göktyta 30-apr 22-apr 04-maj 27-apr 17-apr 04-maj 19-apr 26-apr 29-apr 02-maj 17-apr 25-apr 25-apr 27-apr 27-apr 03-maj 02-maj 04-maj 27-apr 06-maj 30-apr 24-apr 30-apr 04-maj 27-apr  
Brushane 29-apr 27-apr 30-apr 25-apr 29-apr 30-apr 24-apr 27-apr 22-apr 25-apr 24-apr 27-apr 06-maj 28-apr 25-apr 25-apr 01-maj 30-apr 22-apr 27-apr 02-maj 05-maj 22-apr 01-maj 27-apr  
Svartvit flugsnappare 02-maj 26-apr 01-maj 26-apr 03-maj 25-apr 26-apr 26-apr 26-apr 28-apr 22-apr 30-apr 25-apr 27-apr 28-apr 01-maj 02-maj 28-apr 26-apr 22-apr 06-maj 26-apr 01-maj 20-apr 27-apr  
Vattenrall 09-maj 24-apr 09-maj 06-maj 14-apr 16-apr 15-apr 20-apr 17-maj 25-apr 25-apr 21-apr       08-maj 24-apr 04-maj 29-apr   01-maj       28-apr x
Kustlabb 27-apr   24-apr 18-apr 26-apr 09-maj 15-apr 03-maj 23-apr 30-apr 17-maj 24-apr 06-maj 20-apr     01-maj       04-maj       28-apr  
Hussvala 30-apr 12-maj 06-maj 29-apr 01-maj 11-maj 19-apr 27-apr 25-apr 02-maj 04-maj 24-apr 23-apr 29-apr 25-apr 02-maj 26-apr 20-apr 30-apr 25-apr 30-apr 30-apr 30-apr 01-maj 29-apr  
Silvertärna 01-maj 01-maj 29-apr 02-maj 01-maj 01-maj 03-maj 30-apr 25-apr 01-maj 25-apr 29-apr 04-maj 26-apr 01-maj 02-maj 28-apr 02-maj 27-apr 30-apr 27-apr 30-apr 03-maj 01-maj 29-apr  
Drillsnäppa 30-apr 09-maj 01-maj 09-maj 05-maj 27-apr 27-apr 24-apr 26-apr 28-apr 06-maj 27-apr 28-apr 01-maj 27-apr 01-maj 01-maj 02-maj 03-maj 28-apr 18-apr 01-maj 28-apr 01-maj 29-apr  
Rödstjärt 03-maj 03-maj 01-maj 30-apr 03-maj 06-maj 29-apr 26-apr 26-apr 30-apr 24-apr 30-apr 02-maj 30-apr 30-apr 01-maj 03-maj 27-apr 22-apr 02-maj 02-maj 03-maj 28-apr 29-apr 30-apr  
Buskskvätta 29-apr 27-apr 01-maj 02-maj 05-maj 06-maj 26-apr 20-apr 26-apr 04-maj 05-maj 30-apr 04-maj 28-apr 30-apr 02-maj 06-maj 02-maj 27-apr 29-apr 03-maj 30-apr 30-apr 30-apr 30-apr  
Småspov 02-maj   30-apr 22-apr 03-maj 04-maj 03-maj 27-apr 08-maj 07-maj 02-maj 26-apr 05-maj 04-maj 30-apr 28-apr 29-apr 05-maj 05-maj 01-maj 02-maj 04-maj 06-maj 29-apr 01-maj  
Svartsnäppa 03-maj 01-maj 11-maj 28-apr 03-maj 02-maj 03-maj 02-maj 08-maj 01-maj 26-apr 01-maj 27-apr 08-maj 04-maj 04-maj 27-apr 07-maj 02-maj 02-maj 27-apr 04-maj 02-maj 04-maj 02-maj  
Årta 20-maj 23-apr 15-maj 30-apr 14-apr 30-apr 11-maj 20-apr 10-maj   23-apr 30-apr 28-apr 09-maj 05-maj 07-maj 07-maj 10-maj 20-apr       03-maj 31-mar 02-maj  
Svarthätta 11-maj 09-maj 11-maj 20-apr 08-maj 07-maj 28-apr 25-apr 02-maj 02-maj 28-apr 05-maj 06-maj 27-apr 07-maj 02-maj 06-maj   25-apr 04-maj 08-maj 04-maj 30-apr 02-maj 02-maj x
Gulärla 07-maj 13-maj 06-maj 01-maj 01-maj 06-maj 30-apr 04-maj 05-maj 01-maj 24-apr 28-apr 05-maj 28-apr 06-maj 02-maj 06-maj 11-maj 01-maj 03-maj 08-maj 02-maj 06-maj 02-maj 03-maj  
Grönsångare 08-maj 07-maj 11-maj 03-maj 06-maj 04-maj 29-apr 27-apr 03-maj 02-maj 07-maj 01-maj 06-maj 24-apr 28-apr 04-maj 07-maj 10-maj 10-maj 04-maj 09-maj 03-maj 06-maj 04-maj 04-maj  
Skräntärna 18-maj 01-maj   09-maj 20-maj   14-apr 23-apr 14-maj 03-maj 22-apr 15-maj 09-maj 08-maj 07-maj 24-maj 16-maj 10-maj 20-apr 22-apr 30-apr 04-maj 07-maj   05-maj  
Ärtsångare 06-maj 10-maj 11-maj 08-maj 08-maj 07-maj 03-maj 30-apr 02-maj 02-maj 13-maj 06-maj 04-maj 29-apr 08-maj 04-maj 17-maj 06-maj 13-maj 03-maj 11-maj 05-maj 07-maj 03-maj 06-maj  
Gök  07-maj 02-maj 11-maj 07-maj 06-maj 11-maj 09-maj 10-maj 08-maj 05-maj 09-maj 05-maj 10-maj 10-maj 07-maj 07-maj 09-maj 06-maj 07-maj 02-maj 02-maj 07-maj 08-maj 03-maj 07-maj  
Backsvala 12-maj 19-maj 06-maj 06-maj 01-maj 11-maj 01-maj 25-apr 08-maj 02-maj 12-maj 05-maj 05-maj 29-apr 11-maj 07-maj 11-maj 12-maj 12-maj 10-maj 14-maj 01-maj 16-maj   07-maj  
Dvärgmås   14-maj 12-maj 18-maj 08-maj 19-maj 15-maj 24-maj 19-maj 13-maj 07-maj 15-maj 12-maj 29-apr 29-apr 10-maj 23-apr 24-apr 29-apr 22-apr 21-apr 30-apr 28-apr 29-apr 06-maj  
Ortolansparv 06-maj 09-maj 06-maj 08-maj 04-maj 14-maj 10-maj 10-maj 09-maj 02-maj 05-maj 06-maj 06-maj 04-maj 10-maj       11-maj   11-maj       07-maj  
Lärkfalk 19-maj 20-maj 08-maj 11-maj 07-maj 21-maj 06-maj 14-maj 03-maj 03-maj 08-maj 28-apr 04-maj 13-maj 03-maj 07-maj 15-maj 05-maj 03-maj 02-maj 11-maj 30-apr 07-maj 03-maj 08-maj  
Sävsångare 12-maj 10-maj 11-maj 02-maj 10-maj 07-maj 08-maj 06-maj 02-maj 18-maj 07-maj 05-maj 06-maj 05-maj 09-maj 07-maj 17-maj 09-maj 12-maj 18-maj 12-maj 07-maj 10-maj 04-maj 09-maj  
Rörsångare 08-maj 11-maj 10-maj 08-maj 08-maj 06-maj 03-maj 02-maj 26-apr 11-maj 08-maj 08-maj 10-maj 13-maj 10-maj 12-maj 13-maj 25-maj 11-maj 23-maj 16-maj 17-maj 10-maj 03-maj 10-maj  
Tornseglare 18-maj 19-maj 07-maj 08-maj 05-maj 12-maj 13-maj 11-maj 10-maj 07-maj 13-maj 07-maj 04-maj 10-maj 09-maj 12-maj 13-maj 13-maj 12-maj 09-maj 11-maj 17-maj 14-maj   11-maj  
Näktergal 07-maj 09-maj 17-maj 06-maj 12-maj 06-maj 13-maj 11-maj 14-maj 11-maj 18-maj 12-maj 09-maj 10-maj 09-maj 09-maj 16-maj 04-maj 16-maj 10-maj 11-maj 14-maj 09-maj 07-maj 11-maj  
Grå flugsnappare 10-maj 10-maj 10-maj 16-maj 15-maj 07-maj 15-maj 15-maj 14-maj 13-maj 04-maj 11-maj 09-maj 15-maj 09-maj 10-maj 15-maj 09-maj 12-maj 09-maj 11-maj 09-maj 11-maj 07-maj 11-maj    
Mosnäppa 17-maj 12-maj 10-maj 10-maj 13-maj 04-maj 15-maj 11-maj 12-maj 13-maj 13-maj 06-maj 10-maj 09-maj 13-maj 09-maj 14-maj 07-maj 17-maj 10-maj 09-maj 17-maj 09-maj   11-maj  
Törnsångare 11-maj 11-maj 11-maj 09-maj 12-maj 07-maj 08-maj 02-maj 17-maj 18-maj 10-maj 13-maj 18-maj 12-maj 12-maj 16-maj 15-maj 11-maj 11-maj 18-maj 16-maj 18-maj 10-maj 05-maj 12-maj  
Trädgårdssångare 25-maj 20-maj 11-maj 02-maj 15-maj 12-maj 17-maj 11-maj 12-maj 07-maj 12-maj 14-maj 18-maj 16-maj 16-maj 09-maj 19-maj 11-maj 18-maj 18-maj 13-maj 11-maj 13-maj   13-maj  
Härmsångare 14-maj 10-maj 11-maj 16-maj 19-maj 23-maj 13-maj 14-maj 16-maj 13-maj 14-maj 08-maj 18-maj 11-maj 12-maj 17-maj 17-maj 08-maj 10-maj 23-maj 12-maj 11-maj 13-maj 10-maj 14-maj  
Kärrsnäppa 28-maj 25-maj 12-maj 20-maj 11-maj 18-maj 17-maj 13-maj 14-maj 24-maj 25-maj 06-maj 21-maj 08-maj 14-maj 11-maj 14-maj 09-maj   10-maj 15-maj 17-maj 28-maj 06-maj 16-maj  
Rödstrupig piplärka   21-maj 15-maj   21-maj   19-maj         14-maj   16-maj 09-maj   17-maj 17-maj 14-maj       16-maj   16-maj  
Fjällpipare 17-maj   25-maj 23-maj 15-maj 18-maj 17-maj 20-maj     14-maj 11-maj 14-maj               17-maj       17-maj  
Törnskata 08-maj 12-maj 18-maj 08-maj 10-maj 21-maj 19-maj 27-maj 28-maj 18-maj 28-maj 11-maj 18-maj 18-maj 22-maj   17-maj 06-maj 04-jun 31-maj   28-maj 18-maj   19-maj  
Rosenfink 24-maj 20-maj 27-maj 21-maj 21-maj 21-maj 18-maj 21-maj 19-maj 15-maj 15-maj 19-maj 19-maj 04-maj 24-maj 21-maj 24-maj 13-maj 16-maj 20-maj 22-maj 21-maj 16-maj   19-maj  
Bivråk 23-maj 23-maj 24-maj 20-maj 18-maj 14-maj 13-maj 20-maj 20-maj 22-maj 18-maj 17-maj 10-maj 24-maj 01-jun 21-maj 18-maj 14-maj 04-jun 15-maj 21-maj 20-maj 13-maj   19-maj  
Mindre flugsnappare   14-maj   21-maj 08-jun 06-jun 07-jun 25-maj   22-maj 28-maj 19-maj 04-jun   16-maj 11-maj 25-maj 12-maj 10-maj 23-maj     29-maj   23-maj  
Gräshoppsångare 21-maj 17-maj 28-maj 23-maj 20-maj 20-maj 16-maj 27-maj 16-maj 16-maj 20-maj 20-maj 18-maj 24-maj 12-jun 23-maj   24-maj 01-jun 27-maj 06-jun   13-jun   24-maj  
Myrsnäppa   25-maj 23-maj 30-maj 26-maj 19-maj 01-jun 29-maj     01-jun 23-maj   25-maj 21-maj 26-maj 14-maj   26-maj   23-maj 25-maj 24-maj   24-maj  
Småfläckig sumphöna   27-maj 24-maj 14-maj 09-jun 06-jun   18-jun 29-maj   30-apr   09-jun   06-jun     24-maj 29-apr     05-jun     27-maj  
Kornknarr 12-maj 23-maj 29-maj 28-maj 09-jun 25-maj 22-maj 09-jun 22-maj 01-jun 28-maj 06-jun 31-maj 07-jun     15-jun 24-maj 02-jun           30-maj  
Kärrsångare 05-jun 03-jun 04-jun 06-jun 02-jun 05-jun 03-jun 02-jun 01-jun 07-jun 10-jun 07-jun 28-maj 25-maj 27-maj 24-maj 30-maj 25-maj 06-jun 24-maj 03-jun 04-jun 28-maj   01-jun  
Vaktel 15-jun 23-maj 29-maj 07-jun 05-jun 05-jun 06-jun 20-maj 31-maj 29-jun 04-jun     08-jun 29-maj     24-maj     04-jun 06-jun 05-jun   03-jun  
16-feb