Långnäbbad mås (Chroicocephalus genei) Slender-billed Gull