Fågelskådning - en aktivitet för alla, hela året!!!

Att se på fåglar är en möjlighet man har året om i hela Sverige. Fåglarna finns överallt; i skogen, på åkrarna, i fjällen, vid havet, i staden och i trädgården. Det är faktiskt svårt att vistas ute längre än ca 20 min utan att man får se en fågel!

Man behöver absolut inte ha stora kunskaper eller vara någon expert på fåglar för att ägna sig åt fågelskådning. Att lära sig de 20 vanligaste arterna går fort och det är faktiskt just dessa som man har mest glädje av att känna igen.

På vissa platser förekommer fåglarna i större antal. Dessa platser kallar man fågellokaler. En fågellokal kan vara allt från fröautomaten i trädgården till rikskända Ottenby på Ölands södra udde, dit flyttfåglarna koncentreras under vår och höst.

Runt Söderhamn finns ett antal fågellokaler där man har stor chans att få se de flesta av Sveriges vanliga och mindre vanliga fågelarter. Fågellokalerna, som är av olika karaktär kan du läsa om under rubriken fågellokaler.

För att få så stort utbyte som möjligt av utflykterna till fågellokalerna bör man skaffa sig en bra kikare och en handbok med de vanligaste fåglarna. Med tiden kan det bli aktuellt att komplettera utrustningen med en sk tubkikare som ökar möjligheterna att studera fåglar på längre avstånd.

Varje fågellokal i Söderhamn har en speciell tid på året då mängden fåglar är som störst. Generellt är våren och hösten de bästa tiderna. Det är då de flesta fåglar är i rörelse i samband med flyttningen.

Vädret har oftast stor betydelse för fåglarna när de flyttar. En tumregel är att nordliga vindar är bäst på hösten och sydliga på våren. Lågtryck, regn och kraftig blåst hindrar oftast fåglar som vadare, rovfåglar och tättingar från att flytta.
HUR ARTBESTÄMMER MAN EN FÅGEL?
Det bästa sättet att lära sig fåglar är att studera dem i sin naturliga miljö. Nackdelen med att enbart studera fåglar i en bok är att de i verkligheten sällan sitter stilla och visar sina mest typiska kännetecken. Det gäller alltså att få ett helhetsintryck över fågelns utseende och beteende. En fågelbok är dock en nödvändighet och en kikare underlättar.

En fågelart kan avslöja sig på ett eller flera av följande sätt:
SÅNGEN Alla fåglar har olika läten. Det finns många bra fågelinspelningar att köpa.
UTSEENDE Färger, storlek, form, silhuett, näbbform
BETEENDE Flygstil, kryper den efter en trädstam? vippar den med bakkroppen?
PLATS Är den vid havet? en sjö? på åkern? eller i skogen? Var i Sverige befinner du dig?
TIDPUNKT Vinter/sommar, morgon/kväll/natt
HUR FÅR MAN FÅGLAR TILL TOMTEN?
Om man bor i närheten av ett större eller mindre skogsområde eller har en trädgård, finns det stora möjligheter att locka till sig fåglar, både sommar och vinter. Med mycket fåglar i närheten håller man trädgården fri från skadeinsekter.

På sommaren är den bästa metoden att sätta upp holkar. Vissa arter som svartvit flugsnappare, talgoxe och blåmes är mycket lätta att få att häcka i holk, medan de övriga ca 30 holkarterna kräver mer omsorg om hur holken är gjord och dess placering.

Ett annat sätt är att göra trädgården mer inbjudande för fåglar genom att välja rätt sorts växter. Generellt sett uppskattar fåglarna täta snår av ex. vinbär, syren och hallon där de kan söka skydd och föda. Låt gärna löv och växtdelar ligga kvar på marken under buskar och runt trädgårdens ytterkanter. Detta skapar miljöer för trastar och andra fåglar som söker föda på marken.

Ett tredje sätt är att göra ett fågelbad. Ett bra fågelbad blir snabbt känt av omgivningens fåglar som söker sig dit, främst i gryningen, för att bada och dricka. Badet bör vara högst åtta centimeter djupt och ha sluttande kanter.

På vintern är utfodring ett bra sätt att locka till sig fåglar. Lämplig fågelmat för olika arter ser du i rutan nedan. För att förhindra att fågelsjukdomar sprids vid utfodringsplatsen bör man använda en fröautomat och ej ett fågelbord där fåglarna sitter i maten. Vill man vara extra noga kan man lägga en hög ris under fröautomaten för att förhindra att fåglarna sitter i sin avföring.

LÄMPLIG FÅGELMAT
Solrosfrön och hampfrön: båda fröerna innehåller 28% fett. Bra mat för de flesta mesar, sparvar, finkar och siskor.
Havre och vete: för sparvar, finkar och domherrar.
Korn: för fasan, gulsparv, nötskrika.
Talgbollar: uppskattas mest av mesar och hackspettar.
Jordnötter (osaltade): mycket uppskattad mat av mesar, st.hackspett och.. ekorre...
Hasselnötter: favoritföda för nötväcka, mesar och nötkråka.
Ekollon: omtyckt av nötskrika.
Späck och talg (osaltat): drar till sig lavskrika, tofsmes och hackspettar.
Cocosnöt: för tofsmes och andra mesar. Såga upp en stor tårtbit ur nöten och häng upp den i ett snöre. Räcker länge.
Ister, matfett, margarin (osaltat): för stjärtmes, hackspett, lavskrika och nötskrika
Havregryn: för blåmes, sädesärla och rödhake.
Stäng fönsterStäng fönstret