Söderhamns Fågelklubb

 

Välkommen till Söderhamns Fågelklubb!
Naturen är fortfarande öppen

Information om Coronaviruset och fågelskådning/aktiviteter.

Tillsvidare är föreningens inomhusaktiviteter inställda.  

  • Vi ber alla som vistas i naturen, med eller utan kikare att visa hänsyn och ta ett personligt ansvar.
  • Om du är uppvisar symtom och ska på en aktivitet ber vi dig att komma en annan dag eller skåda på egen hand.
  • Tvätta händerna och om det erbjuds handsprit, använd det.
  • Håll avstånd till andra även när du är utomhus, ca 2 meter, ungefär som vingspannet på en havsörn!
  • Dela inte kikare med andra.
  • Nys eller hosta i armvecket.
  •  Begränsa samåkning i bil till personer som du ändå träffar, exempelvis familjemedlemmar. 

Söderhamns Fågelklubb (SFK) bildades 1991 och är den givna samlingspunkten för alla fågelintresserade i Söderhamns kommun.

Vi i SFK lägger stor vikt vid att skapa tillfällen för våra medlemmar att skåda fågel. Att i fält stifta bekantskap med fåglarna är ofta det bästa sättet att lära sig känna igen dem. Klubben har därför ett rikt utbud av exkursioner (ca 40 st. per år) där vi under trevliga former och sakkunnig ledning artbestämmer oss fram bland de ornitologiska sevärdheter som för tillfället dyker upp.

I Söderhamns närhet finns fina fågellokaler som med sina olika karaktärer ”fångar upp” hela registret av fågelfamiljer. Om dessa fågellokaler och om mycket mer kan Du läsa om här på SFK:s hemsida.

Välkommen!

Silvertärna
   

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2021-05-28

Ny Bild

På gång!

   3 augusti
   Tisdagsexkursion Stenö
  

          

 
OBSAR Söderhamn

Havsvattenståndet, Ljusne