Söderhamns Fågelklubb

 

Välkommen till Söderhamns Fågelklubb!

Söderhamns Fågelklubb (SFK) bildades 1991 och är den givna samlingspunkten för alla fågelintresserade i Söderhamns kommun.

Vi i SFK lägger stor vikt vid att skapa tillfällen för våra medlemmar att skåda fågel. Att i fält stifta bekantskap med fåglarna är ofta det bästa sättet att lära sig känna igen dem. Klubben har därför ett rikt utbud av exkursioner (ca 40 st. per år) där vi under trevliga former och sakkunnig ledning artbestämmer oss fram bland de ornitologiska sevärdheter som för tillfället dyker upp.

I Söderhamns närhet finns fina fågellokaler som med sina olika karaktärer ”fångar upp” hela registret av fågelfamiljer. Om dessa fågellokaler och om mycket mer kan Du läsa om här på SFK:s hemsida.

Välkommen!

Silvertärna
Covid 19
Den 29 september slopades restriktionerna för allmänna sammankomster som rått under pandemin. Folkhälsomyndigheten påminner om vikten av att hålla avstånd och god handhygien samt, inte minst, att stanna hemma om man har symptom som hosta, halsont, nysningar eller liknande. 

Som framgår av höstprogrammet finns några aktiviteter som innebär vistelse inomhus. Vi räknar med att lokalen Godtemplaregården är så stor att det ska vara möjligt att hålla så goda avstånd att mötena inte ska innebära någon smittorisk. När det gäller samåkning så får det vara upp till den enskilde deltagaren att avgöra om man vill åka ensam eller samåka med deltagare man annars inte träffar. 

För båda dessa situationer gäller att vi bör fortsätta ta eget ansvar, så att vi kan skåda fåglar tillsammans och hålla möten om fåglar. 


 

 

 

 

 

 

 

  Uppdaterad               2021-12-01  

Nyheter     

Ny Bild 

 Se  Bildgalleri

På gång!

22 januari 2022

SFK Birdrace

          

 
OBSAR Söderhamn

Havsvattenståndet, Ljusne