Rödstrupig sångare (Sylvia cantillans) Subalpine Warbler

 
Rödstrupig sångare (Sylvia cantillans) Subalpine Warbler Rödstrupig sångare (Sylvia cantillans) Subalpine Warbler