Söderhamns Fågelklubb

 

Välkommen till Söderhamns Fågelklubb!

Söderhamns Fågelklubb (SFK) bildades 1991 och är den givna samlingspunkten för alla fågelintresserade i Söderhamns kommun.

Vi i SFK lägger stor vikt vid att skapa tillfällen för våra medlemmar att skåda fågel. Att i fält stifta bekantskap med fåglarna är ofta det bästa sättet att lära sig känna igen dem. Klubben har därför ett rikt utbud av exkursioner (ca 40 st. per år) där vi under trevliga former och sakkunnig ledning artbestämmer oss fram bland de ornitologiska sevärdheter som för tillfället dyker upp.

I Söderhamns närhet finns fina fågellokaler som med sina olika karaktärer ”fångar upp” hela registret av fågelfamiljer. Om dessa fågellokaler och om mycket mer kan Du läsa om här på SFK:s hemsida.

Välkommen!

Silvertärna
 Covid 19
Den 9 februari slopades restriktionerna för allmänna sammankomster som rått under pandemin. Folkhälsomyndigheten påminner om vikten av att hålla avstånd och god handhygien samt, inte minst, att stanna hemma om man har symptom som hosta, halsont, nysningar eller liknande. 
Som framgår av vårprogrammet har vi valt att skjuta fram årsmötet till den 17 maj. Liksom förra året håller vi mötet vid Ålsjöstugan. 

Öppet vid Ålsjön våren 2022
Under april och maj kommer Söderhamns Fågelklubb att ha öppet i Ålsjöstugan i samregi med Naturskyddsföreningen. Vi kommer att ha en utställning med naturbilder från Ålsjön och fotografens berättelse om upplevelsen vid sjön. 
Om du har foton från Ålsjön får du gärna skicka in dessa tillsammans med din berättelse om bilden. Maila till info@silvertarna eller hör av dig till Angus Thomson, 070-296 80 37. Bilderna ska tryckas i A4-format, så upplösningen behöver vara
2100 x 1400 pixlar eller större.


 

 

 

 

 

 

 

  Uppdaterad               2022-07-23

Nu är Söderhamns fågelklubb på Facebook

På gång!

  16 augusti Stenö

          

 
OBSAR Söderhamn

Havsvattenståndet, Ljusne