Söderhamns Fågelklubb

 

Välkommen till Söderhamns Fågelklubb!

Söderhamns Fågelklubb (SFK) bildades 1991 och är den givna samlingspunkten för alla fågelintresserade i Söderhamns kommun.

Vi i SFK lägger stor vikt vid att skapa tillfällen för våra medlemmar att skåda fågel. Att i fält stifta bekantskap med fåglarna är ofta det bästa sättet att lära sig känna igen dem. Klubben har därför ett rikt utbud av exkursioner (ca 40 st. per år) där vi under trevliga former och sakkunnig ledning artbestämmer oss fram bland de ornitologiska sevärdheter som för tillfället dyker upp.

I Söderhamns närhet finns fina fågellokaler som med sina olika karaktärer ”fångar upp” hela registret av fågelfamiljer. Om dessa fågellokaler och om mycket mer kan Du läsa om här på SFK:s hemsida.

Välkommen!

Silvertärna
 Covid 19
Den 9 februari slopades restriktionerna för allmänna sammankomster som rått under pandemin. Folkhälsomyndigheten påminner om vikten av att hålla avstånd och god handhygien samt, inte minst, att stanna hemma om man har symptom som hosta, halsont, nysningar eller liknande. 


 

 

 

 

 

 

 

  Uppdaterad               2023-01-21

Resultat Birdrace 2023

 

Nu är Söderhamns fågelklubb på Facebook

På gång!

     Bildvisnig 14 februari
 

  

 

OBSAR Söderhamn

Havsvattenståndet, Ljusne