Söderhamns Fågelklubb

 

Bildgalleri

Bildgalleri

Välkommen till SFKs unika bildgalleri!
Detta bildgalleri är tänkt att fungera som en fågelbok! Webbredaktionen kommenterar därför bilderna så att besökaren har möjlighet att lära sig något om våra fåglar. Fokus har lagts på att beskriva artspecifika karaktärer så att man lättare kan känna igen arten i fråga.
Samtliga bilder är tagna av SFKs medlemmar.
Artnamnen är sorterade efter SOFs lista ”Holarktis fåglar” och omfattar de arter som är observerade i Sverige.

Skicka in en bild
Instruktioner om hur man skickar in en bild hittar Du här!

Titta på bilderna nedan.
Bild(er) finns under artnamn som är färgade. Klicka på den art Du vill titta på så visas minst en aktuell bild på den arten. Klicka i bilden så visas information och kommentar kring bilden.

Tips!
För att söka efter en speciell art; klicka i detta fönster och tryck Ctrl F (PC) eller cmd F (Mac) och skriv in den fågel du söker, t.ex. aftonfalk.

Knölsvan Småsnäppa Strömstare
Mindre sångsvan Mosnäppa Gärdsmyg
Sångsvan Långtåsnäppa Järnsparv
Sädgås Vitgumpsnäppa Sibirisk järnsparv
Spetsbergsgås Gulbröstad snäppa Svartstrupig järnsparv
Bläsgås Tuvsnäppa Alpjärnsparv
Fjällgås Spetsstjärtad snäppa Rödhake
Grågås Spovsnäppa Näktergal
Prutgås Skärsnäppa Sydnäktergal
Vitkindad gås Kärrsnäppa Blåhake
Kanadagås Styltsnäppa Tajgablåstjärt
Rödhalsad gås Myrsnäppa Vitstrupig näktergal
Nilgås Prärielöpare Svart rödstjärt
Rostand Brushane Rödstjärt
Gravand Dvärgbeckasin Buskskvätta
Bläsand Enkelbeckasin Svarthakad buskskvätta
Amerikansk bläsand Dubbelbeckasin Vitgumpad buskskvätta
Snatterand Mindre beckasinsnäppa Isabellastenskvätta
Kricka Större beckasinsnäppa Stenskvätta
Amerikansk kricka Morkulla Nunnestenskvätta
Gräsand Rödspov Medelhavsstenskvätta
Svartand Hudsonspov Ökenstenskvätta
Stjärtand Myrspov Stentrast
Årta Dvärgspov Blåtrast
Blåvingad årta Småspov Guldtrast
Skedand Storspov Sibirisk trast
Rödhuvad dykand Piparsnäppa Eremitskogstrast
Brunand Tereksnäppa Beigekindad skogstrast
Ringand Drillsnäppa Rostskogstrast
Vitögd dykand Fläckdrillsnäppa Ringtrast
Vigg Skogssnäppa Koltrast
Bergand Amerikansk skogssnäppa Gråhalsad trast
Mindre bergand Sibirisk gråsnäppa Bruntrast
Ejder Svartsnäppa Svarthalsad trast
Praktejder Större gulbena Björktrast
Alförrädare Gluttsnäppa Taltrast
Strömand Mindre gulbena Rödvingetrast
Alfågel Dammsnäppa Dubbeltrast
Sjöorre Grönbena Vandringstrast
Amerikansk sjöorre Rödbena Cettisångare
Vitnackad svärta Roskarl Grässångare
Svärta Wilsonsimsnäppa Starrsångare
Knölsvärta Smalnäbbad simsnäppa Träsksångare
Knipa Brednäbbad simsnäppa Gräshoppsångare
Salskrake Bredstjärtad labb Flodsångare
Småskrake Kustlabb Vassångare
Storskrake Fjällabb Vattensångare
Amerikansk kopparand Storlabb Sävsångare
Järpe Dvärgmås Fältsångare
Dalripa Tärnmås Busksångare
Fjällripa Trädmås Kärrsångare
Orre Skrattmås Rörsångare
Tjäder Långnäbbad mås Trastsångare
Rapphöna Svarthuvad trut Eksångare
Vaktel Svarthuvad mås Macchiasångare
Fasan Sotvingad mås Stäppsångare
Smålom Präriemås Saxaulsångare
Storlom Ringnäbbad mås Härmsångare
Svartnäbbad islom Fiskmås Polyglottsångare
Vitnäbbad islom Silltrut Provencesångare
Smådopping Gråtrut Rödstrupig sångare
Skäggdopping Kaspisk trut Rostsångare
Gråhakedoppping Medelhavstrut Moltonisångare
Svarthakedopping Vitvingad trut Sammetshätta
Svarthalsad dopping Vittrut Ökensångare
Svartbrynad albatross Havstrut Höksångare
Mindre albatross Rosenmås Ärtsångare
Stormfågel Tretåig mås Törnsångare
Gulnäbbad lira Ismås Trädgårdssångare
Större lira Sottärna Svarthätta
Grålira Tygeltärna Kaukasisk lundsångare
Mindre lira Småtärna Lundsångare
Balearisk lira Sandtärna Sibirisk lundsångare
Stormsvala Skräntärna Nordsångare
Klykstjärtad stormsvala Svarttärna Kungsfågelsångare
Havssula Vitvingad tärna Tajgasångare
Storskarv Skäggtärna Bergtajgasångare
Toppskarv Rosentärna Videsångare
Dvärgskarv Silvertärna Brunsångare
Rördrom Fisktärna Bergsångare
Amerikansk rördrom Kärrtärna Balkansångare
Dvärgrördrom Kentsk tärna Grönsångare
Natthäger Sillgrissla Dvärgsångare
Kohäger Spetsbergsgrissla Gransångare
Rallhäger Tordmule Iberisk gransångare
Silkeshäger Garfågel Lövsångare
Ägretthäger Tobisgrissla Kungsfågel
Gråhäger Alkekung Brandkronad kungsfågel
Purpurhäger Papegojalka Glasögonflugsnappare
Svart stork Lunnefågel Grå flugsnappare
Vit stork Tofslunne Mindre flugsnappare
Bronsibis Stäppflyghöna Taigaflugsnappare
Skedstork Klippduva Halsbandsflugsnappare
Bivråk Skogsduva Svartvit flugsnappare
Svartvingad glada Ringduva Skäggmes
Brun glada Turkduva Stjärtmes
Röd glada Turturduva Entita
Havsörn Större turturduva Talltita
Smutsgam Spetsstjärtad duva Lappmes
Gåsgam Skatgök Tofsmes
Ormörn Gök Svartmes
Brun kärrhök Tornuggla Blåmes
Blå kärrhök Dvärguv Azurmes
Stäpphök Berguv Talgoxe
Ängshök Fjälluggla Nötväcka
Duvhök Hökuggla Trädkrypare
Sparvhök Sparvuggla Trädgårdsträdkrypare
Ormvråk Minervauggla Pungmes
Örnvråk Kattuggla Sommargylling
Fjällvråk Slaguggla Brun törnskata
Större skrikörn Lappuggla Isabellatörnskata
Mindre skrikörn Hornuggla Turkestantörnskata
Dvärgörn Jorduggla Törnskata
Kungsörn Pärluggla Rostgumpad törnskata
Stäppörn Nattskärra Svartpannad törnskata
Kejsarörn Ökennattskärra Varfågel
Fiskgjuse Skorstensseglare Ökenvarfågel
Rödfalk Taggstjärtsseglare Rödhuvad törnskata
Tornfalk Tornseglare Masktörnskata
Aftonfalk Blek tornseglare Nötskrika
Amurfalk Orientseglare Lavskrika
Stenfalk Alpseglare Skata
Lärkfalk Stubbstjärtseglare Nötkråka
Eleonorafalk Kungsfiskare Kaja
Tatarfalk Grön biätare Klippkaja
Jaktfalk Biätare Råka
Pilgrimsfalk Blåkråka Kråka
Vattenrall Härfågel Korp
Småfläckig sumphöna Göktyta Stare
Karolinasumphöna Gråspett Rosenstare
Mindre sumphöna Gröngöling Gråsparv
Dvärgsumphöna Spillkråka Pilfink
Kornknarr Större hackspett Bofink
Rörhöna Mellanspett Bergfink
Sothöna Vitryggig hackspett Gulhämpling
Trana Mindre hackspett Grönfink
Prärietrana Tretåig hackspett Steglits
Jungfrutrana Kalanderlärka Grönsiska
Småtrapp Asiatisk kalanderlärka Hämpling
Kragtrapp Vitvingad lärka Vinterhämpling
Stortrapp Svartlärka Gråsiska
Strandskata Korttålärka Snösiska
Styltlöpare Dvärglärka Bändelkorsnäbb
Skärfläcka Tofslärka Mindre korsnäbb
Tjockfot Trädlärka Större korsnäbb
Ökenlöpare Sånglärka Ökentrumpetare
Rödvingad vadarsvala Berglärka Rosenfink
Orientvadarsvala Backsvala Tallbit
Svartvingad vadarsvala Klippsvala Domherre
Mindre strandpipare Ladusvala Stenknäck
Större strandpipare Rostgumpsvala Vitstrupig sparv
Svartbent strandpipare Stensvala Lappsparv
Mongolpipare Hussvala Snösparv
Ökenpipare Större piplärka Sångsparv
Kaspisk pipare Mongolpiplärka Gråhuvad sparv
Fjällpipare Fältpiplärka Tallsparv
Amerikansk tundrapipare Sibirisk piplärka Gulsparv
Sibirisk tundrapipare Trädpiplärka Häcksparv
Ljungpipare Tundrapiplärka Klippsparv
Kustpipare Ängspiplärka Ortolansparv
Stäppvipa Rödstrupig piplärka Bergortolan
Sumpvipa Skärpiplärka Rostsparv
Tofsvipa Vattenpiplärka Rödkindad sparv
Kolymasnäppa Hedpiplärka Gulbrynad sparv
Kustsnäppa Gulärla Videsparv
Sandlöpare Citronärla Dvärgsparv
Sandsnäppa Forsärla Gyllensparv
Tundrasnäppa Sädesärla Sävsparv
Rödhalsad snäppa Sidensvans Svarthuvad sparv
    Kornsparv
    Brokig kardinal
     
     
     
     
 
 
 
   

Skicka in bilder

Information om hur du gör när du vill skicka in en bild hittar du här >>>

Tips!

Ctrl F (PC) eller
cmd F (Mac) för att söka

Senaste bilderna

Blå kärrhök