Söderhamns Fågelklubb

 

Bildgalleri

Bildgalleri

Välkommen till SFKs unika bildgalleri!
Detta bildgalleri är tänkt att fungera som en fågelbok! Webbredaktionen kommenterar därför bilderna så att besökaren har möjlighet att lära sig något om våra fåglar. Fokus har lagts på att beskriva artspecifika karaktärer så att man lättare kan känna igen arten i fråga.
Samtliga bilder är tagna av SFKs medlemmar.
Artnamnen är sorterade efter SOFs lista ”Holarktis fåglar” och omfattar de arter som är observerade i Sverige.

Skicka in en bild
Instruktioner om hur man skickar in en bild hittar Du här!

Titta på bilderna nedan.
Bild(er) finns under artnamn som är färgade. Klicka på den art Du vill titta på så visas minst en aktuell bild på den arten. Klicka i bilden så visas information och kommentar kring bilden.

Tips!
För att söka efter en speciell art; klicka i detta fönster och tryck Ctrl F (PC) eller cmd F (Mac) och skriv in den fågel du söker, t.ex. aftonfalk.

Prutgås Kustlabb Asiatisk kalanderlärka
Rödhalsad gås Fjällabb Kalanderlärka
Kanadagås Alkekung Svartlärka
Vitkindad gås Spetsbergsgrissla Obest. Dvärglärka
Stripgås Sillgrissla Backsvala
Grågås Tordmule Klippsvala
Sädgås Garfågel Ladusvala
Spetsbergsgås Tobisgrissla Hussvala
Bläsgås Papegojalka Rostgumpsvala
Fjällgås Lunnefågel Stensvala
Knölsvan  Tofslunne Cettisångare
Mindre sångsvan Tretåig mås Stjärtmes
Sångsvan Ismås Grönsångare
Nilgås Tärnmås Bergsångare
Gravand Långnäbbad mås Balkansångare
Rostand Trädmås Bergtajgasångare
Mandarinand Skrattmås Tajgasångare
Gulkindad krika Dvärgmås Kungsfågelsångare
Årta Rosenmås Videsångare
Blåvingad årta Sotvingad mås Brunsångare
Skedand Präriemås Dvärgsångare
Snatterand Svarthuvad mås Lövsångare
Bläsand Svarthuvad trut Gransångare
Amerikansk bläsand Fiskmås Iberisk gransångare
Gräsand Ringnäbbad mås Östlig kronsångare
Svartand Havstrut Kaukasisk lundsångare
Stjärtand Vittrut Sibirisk lundsångare
Kricka Vitvingad trut Lundsångare
Amerikansk kricka Gråtrut Nordsångare
Rödhuvad dykand Kaspisk trut Kaveldunsångare
Brunand  Medelhavstrut Vattensångare
Vitögd dykand Silltrut Sävsångare
Ringand Tygeltärna Fältsångare
Vigg Sottärna Busksångare
Bergand Småtärna Rörsångare
Mindre bergand Sandtärna Kärrsångare
Alförrädare  Skräntärna Stäppsångare
Praktejder Skäggtärna Saxaulsångare
Ejder Vitvingad tärna Eksångare
Strömand Svarttärna Macchiasångare
Vitnackad svärta Kentsk tärna Polyglottsångare
Svärta Rosentärna Härmsångare
Amerikansk Knölsvärta Fisktärna Starrsångare
Sibirisk knölsvärta Silvertärna Träsksångare
Sjöorre Kärrtärna Flodsångare
Amerikansk sjöorre Smålom Vassångare
Alfågel Storlom Gräshoppsångare
Knipa Stillahavslom Grässångare
Salskrake Svartnäbbad islom Svarthätta
Småskrake Vitnäbbad islom Trädgårdssångare
Storskrake Svartbrynad albatross Höksångare
Amerikansk kopparand Mindre albatross Ärtsångare
Järpe Stormsvala Ökensångare
Tjäder Klykstjärtad stormsvala Sammetshätta
Orre Stormfågel Rostsångare
Fjällripa Atlantpetrell Moltonisångare
Dalripa Gulnäbbad lira Rödstrupig sångare
Rapphöna Grålira Törnsångare
Vaktel Större lira Provencesångare
Fasan Mindre lira Brandkronad kungsfågel
Nattskärra Balearisk lira Kungsfågel
Ökennattskärra Svart stork Sidensvans
Taggstjärtsseglare Vit stork Gärdsmyg
Skorstensseglare Obest. fregattfågel Nötväcka
Alpseglare Havssula Trädkrypare
Tornseglare Brunsula Trädgårdsträdkrypare
Blek tornseglare Dvärgskarv Rosenstare
Orientseglare Storskarv Stare
Stubbstjärtseglare Toppskarv Guldtrast
 Vitgumpseglare Bronsibis Beigekindad skogstrast
Stortrapp Skedstork Eremitskogstrast
Kragtrapp Rördrom Rostskogstrast
Småtrapp Amerikansk rördrom Sibirisk trast
Skatgök Dvärgrördrom Taltrast
Gök Natthäger Dubbeltrast
Stäppflyghöna Rallhäger Rödvingetrast
Klippduva Kohäger Koltrast
Skogsduva Gråhäger Gråhalsad trast
Ringduva Purpurhäger Björktrast
Turturduva Ägretthäger Ringtrast
Större turturduva Silkeshäger Bruntrast
Turkduva Fiskgjuse Rödtrast
Spetsstjärtad duva Svartvingad glada Vandringstrast
Vattenrall Smutsgam  Grå flugsnappare
Kornknarr Bivråk Glasögonflugsnappare
Småfläckig sumphöna Gåsgam Rödhake
Karolinasumphöna Grågam Blåhake
Rörhöna Ormörn Näktergal
Sothöna  Mindre skrikörn Sydnäktergal
Dvärgsumphöna Större skrikörn Vitstrupig näktergal
Mindre sumphöna Dvärgörn Rubinnäktergal
Prärietrana Stäppörn Tajgablåstjärt
Jungfrutrana Kejsarörn Taigaflugsnappare
Trana Kungsörn Mindre flugsnappare
Smådopping Sparvhök Svartvit flugsnappare
Gråhakedoppping Duvhök Halsbandsflugsnappare
Skäggdopping Brun kärrhök Svart rödstjärt
Svarthakedopping Blå kärrhök Rödstjärt
Svarthalsad dopping Stäpphök Stentrast
Tjockfot Ängshök Blåtrast
Strandskata Röd glada Buskskvätta
Styltlöpare Brun glada Svarthakad buskskvätta
Skärfläcka Havsörn Vitgumpad buskskvätta
Ljungpipare Fjällvråk Amurbuskskvätta
Sibirisk tundrapipare Örnvråk Svart buskskvätta
Amerikansk tundrapipare Ormvråk Stenskvätta
Kustpipare Tornuggla Isabellastenskvätta
Tofsvipa Pärluggla Ökenstenskvätta
Gråhuvad vipa Minervauggla Västlig
medelhavsstenskvätta
Stäppvipa Hökuggla Östlig
medelhavsstenskvätta
Sumpvipa Sparvuggla Medelhavsstenskvätta
Större strandpipare Dvärguv Nunnestenskvätta
Mindre strandpipare Jorduggla Strömstare
Svartbent strandpipare Hornuggla Alpjärnsparv
Tibetpipare Fjälluggla Sibirisk järnsparv
Ökenpipare Berguv Svartstrupig järnsparv
Kamtjatkapipare Kattuggla Järnsparv
Kaspisk pipare Slaguggla Gråsparv
Orientpipare Lappuggla Spansk sparv
Fjällpipare Härfågel Pilfink
Piparsnäppa Grön biätare Gulärla
Småspov Biätare Citronärla
Dvärgspov Blåkråka Forsärla
Storspov Kungsfiskare Sädesärla
Myrspov Göktyta Större piplärka
Rödspov Tretåig hackspett Mongolpiplärka
Hudsonspov Mellanspett Fältpiplärka
Roskarl Mindre hackspett Ängspiplärka
Kolymasnäppa Större hackspett Trädpiplärka
Kustsnäppa Vitryggig hackspett Sibirisk piplärka
Brushane Spillkråka Tundrapiplärka
Myrsnäppa Gröngöling Rödstrupig piplärka
Spetsstjärtad snäppa Gråspett Hedpiplärka
Styltsnäppa Rödfalk Vattenpiplärka
Spovsnäppa Tornfalk Skärpiplärka
Mosnäppa Aftonfalk  Bofink
Långtåsnäppa Amurfalk Bergfink
Rödhalsad snäppa Eleonorafalk Stenknäck
Sandlöpare Stenfalk Tallbit
Kärrsnäppa Lärkfalk Domherre
Skärsnäppa Jaktfalk Ökentrumpetare
Gulbröstad snäppa Pilgrimsfalk Mongolfink
Småsnäppa Sommargylling Rosenfink
Dvärgsnäppa Brun törnskata Grönfink
Vitgumpsnäppa Törnskata Vinterhämpling
Prärielöpare Isabellatörnskata Hämpling
Tuvsnäppa Turkestantörnskata Gråsiska
Sandsnäppa Rostgumpad törnskata Större korsnäbb
Tundrasnäppa Svartpannad törnskata Mindre korsnäbb
Större beckasinsnäppa Varfågel Bändelkorsnäbb
Mindre beckasinsnäppa Ökenvarfågel Steglits
Morkulla Rödhuvad törnskata Gulhämpling
Dvärgbeckasin Masktörnskata Grönsiska
Dubbelbeckasin Lavskrika Lappsparv
Enkelbeckasin Nötskrika Snösparv
Wilsonbeckasin Skata Kornsparv
Tereksnäppa Nötkråka Gulsparv
Wilsonsimsnäppa Kaja Tallsparv
Smalnäbbad simsnäppa Klippkaja Klippsparv
Brednäbbad simsnäppa Råka Bergortolan
 Drillsnäppa Korp Gulgrå sparv
Fläckdrillsnäppa Kråka Ortolansparv
Skogssnäppa Svartmes Rostsparv
Amerikansk skogssnäppa Tofsmes Häcksparv
Sibirisk gråsnäppa Lappmes Rödkindad sparv
Mindre gulbena Entita Dvärgsparv
Rödbena Talltita Gulbrynad sparv
Dammsnäppa Blåmes Videsparv
Grönbena Azurmes Gyllensparv
Svartsnäppa Talgoxe Svarthuvad sparv
Gluttsnäppa Pungmes Sävsparv
Större gulbena Skäggmes Tundrasparv
Ökenlöpare Trädlärka Mörkögd junco
Rödvingad vadarsvala Vitvingad lärka Vitstrupig sparv
Orientvadarsvala Sånglärka Sångsparv
Svartvingad vadarsvala Tofslärka Brokig kardinal
Storlabb Berglärka  
Bredstjärtad labb Korttålärka  
     
     

Skicka in bilder

Information om hur du gör när du vill skicka in en bild hittar du här >>>

Tips!

Ctrl F (PC) eller
cmd F (Mac) för att söka

Ny Lista 2023 12 04

Nya Bilder