Söderhamns Fågelklubb

 

Klubben

Havsörn

Söderhamns Fågelklubb (SFK) bildades 1991 och är den givna samlingspunkten för alla fågelintresserade i Söderhamns kommun. I vårt medlemsregister hittar vi dessutom personer från skilda delar av Sverige och det gläder oss mycket. Alla medlemmar erhåller tidningen "Silvertärnan" som utkommer två gånger per år.

Vi i SFK lägger stor vikt vid att skapa tillfällen för våra medlemmar att skåda fågel. Att i fält stifta bekantskap med fåglarna är ofta det bästa sättet att lära sig känna igen dem. Klubben har därför ett rikt utbud av exkursioner (ca 40 st. per år) där vi under trevliga former och sakkunnig ledning artbestämmer oss fram bland de ornitologiska sevärdheter som för tillfället dyker upp.

I Söderhamns närhet finns fina fågellokaler som med sina olika karaktärer ”fångar upp” hela registret av fågelfamiljer. Om dessa fågellokaler och om mycket mer kan Du läsa om här på SFK:s hemsida.

Välkommen till Söderhamns Fågelklubb!

Vår målsättning är:
  • Att skapa förutsättningar för att medlemmarna aktivt kan utöva sitt fågelintresse.
  • Att verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fåglar och fågelmiljöer.
  • Att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan och dess miljö.
Styrelse vald vid årsmötet 2023:
Ordförande: Magnus Ahlgren    073-020 99 31
Vice ordförande: Bengt Göthe    070-533 70 98
Sekreterare: Angus Thomson    070-296 80 37
Kassör: Stefan Persson    070-342 64 63
Ledamot: Anna Berggren    0768-999 016
Ledamot: Robert Lindberg      070-566 34 77
Ledamot: Christer Lindberg    070-554 05 13
Suppleant: Lars Wildmarker    070-539 67 44
Suppleant: Dick Munter    073-055 70 44  
Valberedning Gun Jönsson Andersson     070-584 46 81
Valberedning Lillian Sörberg     070-786 02 52

Medlemstidningen

Som medlem får du medlemstidningen Silvertärnan som kommer ut vår och höst.

Silvertärnan

Tubkikare

På våra exkursioner har du möjlighet att titta på fåglarna i exkursions-ledarens tubkikare om du inte har någon egen!

Tubkikare