Söderhamns Fågelklubb

 

Bli medlem

Bli medlem

Hur blir man medlem?

Medlemskap i SFK erhålls genom att sätta in 150 kr på vårt pg 879140-2. För varje ytterligare familjemedlem betalas 10 kr. Glöm inte att ange Ditt namn och Din adress, samt namn på eventuella familjemedlemmar.

Vad betyder Du som medlem?Ringmärkning

Genom Ditt medlemskap i SFK skapar Du ekonomiska förutsättningar för klubben att kunna arbeta med fågelskydd. Att t.ex. bygga holkar åt arter som har brist på boträd är en sådan fågelskyddsaktivitet.

SFK försöker också bl.a. genom ringmärkning och inventeringar hjälpa till att öka kunskapen om fåglarna. Även detta möjliggörs genom Ditt medlemskap.

Allt fågelskyddsarbete inbegriper material och utrustning som kostar pengar. I en klubb av SFK:s storlek är därför varje krona betydelsefull.

Silvertärnan - vår medlemstidning!

Som medlem får Du vår programtidning "Silvertärnan" som kommer ut vår och höst.
Förutom exkursionerna hittar Du i tidningen också fågelnyheter från trakten, tävlingar,
notiser om fåglar etc.

Under Tidningen i menyn hittar du tidigare nummer av "Silvertärnan" (.pdf format).

Medlemsinfo.

Ord. medlemsavgift 150:-
Familjemedlem 10:-
PostGiro 879140-2

 

Som medlem får du medlemstidningen Silvertärnan som kommer ut vår och höst.

 

Silvertärnan